Kom till Sveavägen 59 (Stockholm, Rådmansgatan), en våning upp. Om du känner dig osäker så är det bara att kontakta oss innan så kan vi möta upp dig eller ge mer ingående bekskrivning av hur du...

Vi kräver att skolan och beslutfattare tar sitt ansvar för en tryggare skola för alla, men hur gör vi våra röster hörda? Det och mycket mer kommer vi att prata om på NNSGs nätverksträff som är i...

RFSL ungdom Sydväst letar efter nya krafter till styrelsen nästa år och söker dig som vill arbeta för en värld där alla hbtq-ungdomar är, lever och uttrycker sig som de själva vill. Egenskaper som vi söker är ett brinnande engagemang och god samarbetsförmåga. Du bör ha bra kunskap om HBTQ-frågor eller ”bara” ett stort intresse för dessa.

RFSL ungdom Sydväst is now looking for new forces for the next year and is looking for someone who wants to work for a world where every lgbtq-youth is, lives and expresses the way they want to. Qualities that we are looking for are a burning commitment and good interpersonal skills. You should have good knowledge about LGBTQ issues or "just" a great interest in them.

RFSL Ungdom sydväst kallar till extrainsatt årsmöte för att välja ombud till kongressen!

Vi ses på Mötesplats Simone (Masthuggsterassen 4d) den 4 februari klockan 18 för att välja årets ombud till kongressen som äger rum den 18-20 mars i Borås.

Är du intresserad av att åka kan du anmäla ditt intresse på följande länk: https://docs.google.com/forms/d/11ZygoWmcHdsidYi-sjnpulWtq3rhy35Fbn8mcyL...

Sedan skickar du ett mejl till sydvast@rfslungdom.se , eller så dyker du upp på mötet och anmäler ditt intresse på plats.

Under mötet bjuds det på vegansk fika.

Pepp,

Styrelsen för RFSL Ungdom Sydväst

Vi bjuder på lunch innan mötet börjar. Mötet planeras vara avslutat ca 15:00. För att ge styrelsen möjlighet att besvara motioner från medlemmar bör motioner vara inne innan 14...

Vi vill välkomma dig till kongressen!

Kongressen är RFSL Ungdoms högsta beslutande organ. Det är under kongressen som förbundet tar ställning till vilket arbete som ska ske under det kommande året, vilka politiska mål vi ska ha och vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen, dvs vilka som får i uppdrag att genomföra den verksamhet som kongressen bestämmer ska göras.

Härmed kallas alla medlemmar i RFSL Ungdom till förbundets tolfte ordinarie kongress, den 18-20 mars 2016. Kongressen kommer vara i Borås.

Förbundsordförande Gisela Janis är för närvarande sjukskriven på 100 % från sitt förtroendeuppdrag hos RFSL Ungdom. Detta bland annat på grund av en operation som kräver längre läkningstid än...

17 november Vi badar i Sundbybergs simhall. De har tre omklädningsrum och du väljer vilket du ska använda av dam, herr och könsneutralt. Till det könsneutrala behövs en nyckel...

Vi samlas vid fontänen på Järntorget för att hedra alla de som fallit offer för transfobin under 2015. Under minnesstunden kommer det hållas tal och tändas ljus till minne av alla syskon som inte längre är med oss.