Hur du engagerar dig i RFSL Ungdom

RFSL Ungdom är en medlemsorganisation där medlemmarna bestämmer vad RFSL Ungdom
ska göra. Det mesta av bestämmandet sker på kongressen – organisationens årsmöte.
Organisationen bygger på olika typer av engagemang.

Engagera dig som medlem

Du som medlem kan engagera dig på det sätt som passar dig. Kanske genom att följa RFSL Ungdom i sociala medier, skriva debattartiklar om hbtq-frågor i din lokaltidning, eller att prata om hbtq-frågor med andra elever på din skola.

Om du är ny medlem, eller har varit engagerad länge, och vill ha en kunskapsdusch om organisationen, styrelsearbete och annat kul så har RFSL Ungdom tagit fram materialet Start! tillsammans med studieförbundet NBV.
Mejla info@rfslungdom.se för att få ditt eget exemplar.

Framsida studiematerialet START!

Starta en aktivistgrupp

Det lättaste sättet att engagera sig, utöver att vara enskild medlem, är att starta en aktivistgrupp. Du och en kompis behöver bara fylla i blanketten starta aktivistgrupp, så blir ni registrerade och kan bedriva er egen verksamhet! Vill du ha mer inspiration om vad aktivistgruppen kan göra eller haka på en redan existerande grupp? Läs mer om våra aktivistgrupper och distrikt under lokal verksamhet.

Bli aktiv i ditt distrikt

RFSL Ungdom har distrikt med egna styrelser som står för stora delar av RFSL Ungdoms lokala engagemang och är ansvariga för lokala aktivistgrupper. Som medlem blir du alltid medlem i ett distrikt och det är distriktet du i första hand ska kontakta om du vill engagera dig lokalt. Distrikten medverkar på lokala Pride-festivaler, skapar mötesplatser, värvar medlemmar med mera. Kontakta ditt lokala distrikt för att veta mer! Finns det inget distrikt där du bor? Vi hjälper gärna till och startar verksamhet där just du finns – mejla organisationsutvecklaren Sebastian på sebastian@rfslungdom.se

Bli förtroendevald i förbundsstyrelsen

Slutligen har RFSL Ungdom en förbundsstyrelse. Den är organisationens högsta beslutande organ mellan kongresserna och är ansvarig för organisationen på en nationell och övergripande nivå. Förbundsstyrelsen ses ungefär 8 gånger per år och diskuterar ekonomi, strategi och politik. Mycket av förbundsstyrelsens praktiska arbete sker via olika arbetsgrupper, t.ex. arbetsgrupper för sex och hälsa, trans och intersex, antirasism och asyl och migration. Arbetsgrupperna är även öppna för medlemmar. Du når förbundsstyrelsen på fs-lista@rfslungdom.se. Frank Berglund är förbundsordförande och leder styrelsen. Du kan också vända dig till honom för att få veta mer om förbundets verksamhet.

RFSL Ungdoms verksamhet regleras av stadgar och principprogram, samt andra typer av beslut från kongresserna. Läs mer om dem här:

Förbundsstadga 2017

Principprogram 2014