Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen väljs på kongressen och samtliga ledamöter väljs på ett år.

Förbundsstyrelsen är RFSL Ungdoms nationella styrelse som är ansvarig för att leda förbundet under verksamhetsåret. Styrelsen väljs varje år på kongressen. Förbundsstyrelsen tar många strategiska beslut, genomför kampanjer, samt stöttar medlemmar och distrikt att genomföra social verksamhet på nationell, lokal och regional nivå. Den sammanträder ungefär 10 gånger årligen. I styrelsen sitter 11 personer och två suppleanter (reserver). Hela styrelsen nås på fs-lista@rfslungdom.se 

Foton på alla utom Joachim är tagna av Freja Lindberg.

 


Frank Berglund
Förbundsordförande

E-post: frank@rfslungdom.se
Mobil: 0707 664 664

 


Felix Lekare
Vice förbundsordförande
E-post: felix@rfslungdom.se

 


Yolanda Bohm
Andre vice förbundsordförande

E-post: yolanda@rfslungdom.se

 


Joachim Höggren
Förbundskassör

E-post: joachim.hoggren@rfslungdom.se

 


Oskar Wiik
Förbundssekreterare
E-post: oskar.wiik@rfslungdom.se

 


Sebastian Krantz
Ledamot

E-post: sebastian.krantz@rfslungdom.se

 

 


Esra Sosso Eglander
Ledamot

E-post: esra@rfslungdom.se

 

Astrid Hilmarsson
Ledamot

E-post: astrid.hilmarsson@rfslungdom.se

Mira Björkegren
Ledamot

E-post: mira.bjorkegren@rfslungdom.se

Aïcha
Ledamot
E-post: aicha@rfslungdom.se

Ronja Andersson
Ledamot

E-post: ronja.andersson@rfslungdom.se

Sebastian Thelander Sjöstrand
Suppleant

E-post: sebastian.thelander.sjostrand@rfslungdom.se