Fördjupade utbildningar

RFSL Ungdom har under många år tagit fram ny kunskap kring unga hbtq-personers villkor, många gånger på uppdrag av myndigheter och organisationer. Våra fördjupningsutbildningar utgår ifrån våra specialistkompetenser när det kommer till olika aspekter av unga hbtq-personer situation, såsom hbtq-ungdomar inom idrotten, transpersoners sexuella hälsa, hedersrelaterat våld eller sex mot ersättning. Nedan kan du läsa mer om de olika föreläsningarna.

Våra fördjupade utbildningar är:

Hbtq-ungdomars sexuella hälsa och normkritik för ungdomsmottagningar
Hedersrelaterat våld och förtryck
Idrott
Sex mot ersättning
Transpersoners sexuella hälsa