Hälsa / Chemsex

Chemsex

Att ha chemsex innebär att ta vissa typer av droger i sexuella situationer. Skälen kan vara olika, men till exempel för att skapa en annan upplevelse av sexet, för att kunna ha sex på vissa sätt eller kunna ha det under en längre tidsperiod. Ett annat skäl kan vara att slippa kroppsångest och/eller att inte vilja vara så medveten om sin kropp.

Att ta droger är aldrig riskfritt. En stor risk med att ta droger i samband med sex är att en kan bli dålig på att läsa av både sina egna och ens sexpartners signaler. Detta kan leda till övergrepp och situationer en kanske helst inte hade velat vara med om.

En annan effekt kan vara att ens smärtsignaler blir luddiga eller helt bortkopplade. Hbtq-ungdomar löper också i högre utsträckning rist för att hamna i miss- och riskbruk av droger till följ av sämre fysisk och psykisk hälsa.

Sex mot ersättning är en annan aspekt att ha i åtanke när det kommer till chemsex, då droger är ett vanligt sätt att ge eller få ersättning för sex på. Drogbruk ökar även risktagandet kring val av säkrare sex och ökar därmed risken för överföring av HIV och andra sexuellt överförbara sjukdomar. Alkohol räknas inte som en chemsexdrog, men även alkoholbruk medför till viss del liknande risker.

Om du har frågor, funderingar eller behöver stöd i saker som rör chemsex finns alltid sex@rfslungdom.se som du kan höra av dig till!

 

Prata med någon?

Vill du veta var du kan vända dig om du behöver stöd eller har funderingar som du vill prata med någon om?
Gå till "Hitta stöd" och läs mer!