Hiv (humant immunbristvirus)

Hiv är ett virus som bryter ner kroppens immunförsvar och upptäcktes i början av 1980-talet. Hiv är en systemisk infektion, vilket betyder att viruset finns i hela kroppen. Viruset bryter ned (har sönder) kroppens immunförsvar, som är det som skyddar oss mot sjukdomar. Det innebär att hiv-viruset gör så att kroppen inte längre kan försvara sig mot sjukdomar. Det är alltså inte hiv-viruset som ger en sjukdomar utan kroppen blir sjuk av andra vanliga sjukdomar som den annars skulle kunna försvara sig mot.

Att bota hiv går än så länge inte, men de flesta som lever med hiv i Sverige idag har en bra och effektiv behandling som håller virusnivåerna låga. Med en bra medicinering kan en leva ett långt och friskt liv med hiv.

Hur märker jag om jag har hiv eller symptom?

De flesta märker ingenting alls i början, och en kan leva länge med hiv utan att veta om det.
En del får en primärinfektion (vilket är en första infektion ganska snart efter att hiv-viruset har överförts) ungefär en månad efter överföringstillfället. Det är som en kraftig förkylning eller influensa.

Vanliga kännetecken är:
• Feber
• Huvudvärk
• Ont i kroppen

Om en går länge utan att få behandling för hiv kommer ens immunförsvar börja brytas ned och det kan märkas genom till exempel svettningar, utslag på kroppen eller svamp i munnen.

Hur överförs hiv?

Hiv överförs oftast via omslutande samlag med medfödd kuk (det som en läkare skulle kalla penis, det finns självklart andra sorters medfödda kukar) i fitta eller kuk i anal, där samlagen är oskyddade, det vill säga där det inte används kondom.

Hiv-viruset överförs genom kroppsvätskor som sperma, lubrikation (lubrikation är det våta i fittor vid kåthet – men såklart kan en bli kåt utan att lubricera, och lubricera utan att vara kåt!), bröstmjölk samt blod (om personer delar sprutor, vid förlossning och blodtransfusion vilket är när en får blod från en annan person om en till exempel har skadat sig och blött mycket).

Hiv-viruset dör snabbt utanför kroppen och kan inte överföras via kyssar, av att personer delar vattenglas, om en använder samma dusch eller liknande. Risken för att hiv överförs är störst precis i början när någon fått hiv och inte vet om det, inte har behandling eller inte tar sina mediciner.

Andra STI gör det lättare för hiv att överföras eftersom immunförsvaret blir sämre när en redan har en infektion/sjukdom i kroppen. Det går bara att få hiv en gång.  

Hivtestning

Det enda sättet att känna till sin hiv-status (om en har hiv-viruset eller inte) är att testa sig. Det är bra att göra det regelbundet, dels för att kunna få behandling om en behöver det och dels för att inte överföra viruset till någon annan. Det går inte att se på en person om den lever med hiv, så enda sättet att veta är att testa sig.

Konventionell provtagning

Det finns många ställen där en kan göra ett hivtest, till exempel på ungdomsmottagningar, vårdcentralen, testningsmottagningar och organisationen Noaks Ark. Provet tas med ett stick i armvecket och blodprovet analyseras sedan på ett labb. Det tar ungefär en vecka att få sitt svar. Vårdpersonalen kommer berätta om de använder sig av återbesök eller uppringning för att berätta provsvaret. Ett konventionellt stick i armen-test visar ett korrekt provresultat sex veckor efter det eventuella överföringstillfället.

Snabbtest

Vid ett snabbtest tas provet med ett litet stick i fingret och några droppar blod sugs upp i ett rör och droppas sedan på en teststicka. Snabbtest mäter om det finns antikroppar mot hiv i blodet och du får ditt svar på 15-20 minuter. Ett snabbtest visar ett korrekt resultat åtta veckor efter det eventuella överföringstillfället.

Testpoint/Checkpoint - hivtestning utanför vården

På en del ställen i Sverige går det att testa sig utanför vården. Provet är ett snabbtest som visar provresultatet inom 15-20 minuter. Snabbtest mäter om det finns antikroppar mot hiv i blodet. Under tiden en väntar på sitt provresultat erbjuds en ett samtal om en vill. På Checkpoint och Testpoint som båda drivs av RFSL kan du som är man som har sex med män, transperson, nyanländ hbtq-person samt hbtq-person som har eller har haft sex mot ersättning testa dig gratis. Provtagningen görs anonymt om du vill.

Här hittar du aktuella tider för testning och mer information om Testpoint och Checkpoint:

Testpoint Stockholm och Örebro
Checkpoint Skåne
Checkpoint Göteborg

På sidan Aidsmap kan du hitta hivtestningsställen nära dig, både inom och utanför vården!

Behandling

Om en inte behandlar och ger medicin mot hiv så utvecklas infektionen efter en tid till aids. Aids är en förkortning av ”acquired immunodeficiency syndrome”, på svenska betyder det ungefär ”förvärvat immunbristsyndrom”. Aids betyder att ens immunförsvar är så förstört av hiv-viruset att en får en massa andra olika sjukdomar. De brukar kallas aidsrelaterade sjukdomar. Det innebär att sjukdomar som normalt sett går att bota blir farliga eftersom att kroppen inte längre har något försvar mot dem. Men det är väldigt ovanligt att få aids i Sverige då det går att få en så bra behandling att aids inte utvecklas.

PEP

PEP (Post Exposure Prophylaxis) är en medicin en kan få om en tror att det kan ha överförts hiv-virus till en, till exempel om kondomen gått sönder. Det går att ta PEP upp till 72 timmar efter tillfället när hiv kan ha överförts, ju kortare tid efteråt desto bättre. Den är inte 100 procent säker men ett effektivt alternativ om det skulle behövas.

PrEP

PrEP (Pre-expositionsprofylax) är en medicin som en person som inte har hiv kan ta för att förebygga att få hiv till exempel via sex. Innan en börjar ta PrEP är det väldigt viktigt att en vet sin hiv-status och hur ens lever och njurar mår. Idag är medicinen godkänt i Sverige men inte tillgänglig då det inte är bestämt vem som ska betala för medicin och provtagningar i samband med medicineringen. Folkhälsomyndigheten säger att PrEP är bra om den som får det också får rådgivning om säkrare sex, testar sig regelbundet för hiv och andra STI (sexuellt överförbara infektioner), samt erbjuds vaccination av hepatit A och B. Om en till exempel fått PrEP utskrivet utomlands är det viktigt att komma ihåg att hivtesta sig regelbundet, samt att kontrollera lever och njurar då och då.

Smittfri hiv

De mediciner som en idag får mot hiv är så bra att de kan göra att mängden hiv-virus i blodet är så liten att den inte går att mäta. Det innebär att det inte finns någon risk att överföra hiv-viruset till andra personer. Läkaren avgör när en har smittfri hiv. Det tar olika lång tid från att en börjar behandlingen tills en är smittfri och det är olika för olika personer. Det beror bland annat på hur bra ens immunförsvar var från början och hur länge en har haft hiv. För att hiv ska räknas som smittfri krävs att en har omätbara virusnivåer vid två olika tillfällen under sex månader, att läkaren ser att en tar sina mediciner på rätt sätt, att en kommer på sina återbesök, samt att en inte får andra STI.

Informationsplikt innebär att en måste berätta att en har vissa sjukdomar, till exempel hiv-viruset. Om en har smittfri hiv kan ens läkare bestämma att en slipper informationsplikten till sina sexpartners, men en måste fortfarande ha säkrare sex och använda kondom. Dock gäller fortfarande informationsplikten om en går till läkare eller tandläkare.

90/90/90-målet – vad är det?

UNAIDS, som är det program inom FN som arbetar med hiv och aids, har satt upp målet 90/90/90. Det innebär att minst 90 procent av alla som bor i ett land ska känna till sin hiv-status, att 90 procent av dem ska ha fått en bra behandling, och att 90 procent av de som får behandlingen ska ha kraftigt minskade hiv-nivåer. 2016 var Sverige det första landet i världen som uppnådde det här målet. Målet är dessutom mer än väl nått, då 95 procent av alla som lever med hiv i Sverige idag lever med smittfri hiv.

Stigma/normer

I Sverige går det idag att leva ett bra, friskt och långt liv med hiv, tack vare att det finns bra mediciner. Dessa mediciner gör också att hiv oftast inte riskerar att överföras till andra personer. Trots det finns det många fördomar och ett stigma (att bli utpekad som sämre, baserat på fördomar) kring hiv, hur det överförs och vem som har det. Det går inte att se på en person om hen har hiv, och personer med olika identiteter, sexualiteter och erfarenheter lever med hiv. För att personer ska få bäst kunskap om hiv och för att personer med hiv inte ska bli sämre behandlade än personer som inte har hiv är det viktigt att lära sig mer om hiv och att tillsammans hjälpas åt att krossa de fördomar som finns.

Prata med någon?

Vill du veta var du kan vända dig om du behöver stöd eller har funderingar som du vill prata med någon om?
Gåt till "Stöd och tips" och läs mer!