Hälsa / Ömsesidighet

Ömsesidighet

Ömsesidighet och samtycke

När vi pratar om sex tycker vi även att det är mycket viktigt att prata om samtycke och ömsesidighet, eftersom det är aspekter som är avgörande för att var och en ska må bra av det sex den har.

Vi gör skillnad på ömsesidighet och samtycke eftersom samtycke är ett juridiskt ord som inte fokuserar på bra-känslor. Juridiskt sett är samtycke att till exempel godkänna att ett företag sparar ens personuppgifter eller att godkänna det som står i ett kontrakt. Det finns inget fokus på hur det ska kännas. Samtyckesfrågan i sexuella sammanhang är också en politisk fråga som rör lagstiftning. Samtycka till sex kan en göra av många olika anledningar, exempelvis på grund av grupptryck, maktobalans, för att ställa upp på ens partners önskningar eller av rädsla för att bli utsatt för våld. Ett samtycke behöver därmed inte nödvändigtvis inkludera ömsesidighet eller bra-känslor.

Vår definition av ömsesidighet är samtycke plus att det ska kännas bra för alla inblandade innan, under och efter det sexuella mötet. Vad bra-känsla är exakt är svårt att definiera eftersom det är olika för olika personer, men förenklat är det när det känns bra i magen och när det som händer inte skapar ångest eller oro hos någon. Samtycke kan alltså finnas utan ömsesidighet, men ömsesidighet kan aldrig finnas utan samtycke.

Ömsesidighet är en färskvara som ständigt måste förnyas. Något som var okej förra gången ni kramades/pussades/hade sex är inte automatiskt okej nästa gång. Det är alla inblandades ansvar att ta reda på och respektera varandras gränser. Alla har rätt att må bra av sitt sexliv och alla har en skyldighet att ta hänsyn till varandras gränser. Att lära sig att aktivt söka efter ömsesidighet kan vara något en behöver träna på.

Rätten att ångra sig

En grej som är viktigt när det kommer till ömsesidighet och bra-känsla är rätten att ångra sig. En behöver aldrig fullfölja något – även om det var något en ville från början. En kan ändra sig. Kåthet kan komma och gå, något kanske bara inte var lika bra i verkligheten som i fantasin. Skälen kan vara många, men rätten att ångra sig är densamma. Samma sak gäller självklart också saker en har pratat om på internet – en måste inte göra något av det en exempelvis har chattat om när ni möts IRL. Det kan vara ett spännande sätt att utforska sin sexualitet på, det kan vara sexigt, härligt och upphetsande, men det är aldrig något slags kontrakt om vad som måste hända. Och gränser är såklart lika viktiga även på internet. En kanske till exempel inte vill prata om en viss grej och det är helt okej.

Här är några tips på hur en kan bli bättre på att söka ömsesidighet

Kommunicera

Kommunikation är nyckeln för att andra människor ska förstå vad en menar, eftersom de flesta är ganska dåliga på tankeläsning. Testa att kommunicera med små ord, istället för långa meningar, testa ”Vill du?”, ”Mer?” eller ”Hårdare!”.

En kan också kommunicera med kroppen genom att till exempel flytta händer på kroppen, flytta kroppen närmre eller skapa distans med den. Var uppmärksam på personen/personerna du är med och lyssna både efter saker som sägs med ord och med kroppsspråk.

Respektera dina och andras gränser

Fundera över din ja-, nej-, kanske-lista. Vad finns på den? Listan behöver inte vara fysisk, men det är viktigt att fundera över sina egna gränser. Då blir det också lättare att förstå att andra har sina. Ibland är det bra att prata med sexpartners om ens gränser i en situation när ni inte har sex, det kan hjälpa en eller andra att slippa känna press.

Kom ihåg att det är alltid är okej att säga vänta eller ta paus. Ibland vill man kanske göra något annat ett tag och ibland kanske det bara var något som gick för fort.

Kolla av vilka ord din/a sexpartner/s vill att du använder om deras kroppar. För en del personer är starkt könade ord jobbiga. Gör ingen grej av att någon kanske inte vill bli smekt på vissa ställen. Var lyhörd.

Tjata inte om sex eller sexiga bilder och skicka inte den typen av bilder till någon utan att kolla av om den andra personen vill ha dem. Sprid aldrig vidare bilder som någon skickat till dig utan att den personen sagt att det är okej.

 

Prata med någon?

Vill du veta var du kan vända dig om du behöver stöd eller har funderingar som du vill prata med någon om?
Gå till "Hitta stöd" och läs mer!