Testning

Hälsa / Testning

Testning

Alla STI (sexuellt överförbara infektioner, från engelskans sexually transmitted infections) som lyder under Smittskyddslagen ger dig rätt till gratis testning och gratis behandling. Om du får ett positivt svar betyder det att du har sjukdomen du testade dig för. Till exempel att du har hiv-virus i kroppen om du testade dig för det eller att det finns klamydiabakterier i analen om det var där du testade sig. En kan känna väldigt olika inför att få sitt provsvar. En del tycker det är väldigt jobbigt medan andra tycker det är skönt att få veta. Alla känslor är lika okej.

Vid ett positivt svar

Om du har infektionen du testade dig för kommer den mottagning som du testat dig hos att höra av sig till dig för att du ska kunna få behandling. Du kommer också att behöva ange dina personuppgifter. När behandlingen är klar får du göra ett nytt test för att se att behandlingen har fungerat och du inte längre har en STI. Under tiden du får en behandling så får du inte ha sex med andra personer för att inte riskera att överföra infektionen till andra.

Hiv-test

Om du har testat dig för hiv och testet visar att du har hiv-viruset får du träffa en läkare som ger dig mediciner och avgör vilken dos som är rätt för dig. Man kan inte bota hiv, men medicinerna gör att virusnivåerna inte ökar och du kan leva ett bra liv med hjälp av rätt medicinering. Du har också möjlighet att få träffa en kurator som erbjuder stödjande samtal om du vill prata om dina känslor och mående kring att ha en STI/hiv.

Smittskyddslagen

Om du har en STI som ingår i Smittskyddslagen kommer läkaren fråga vem eller vilka du har haft sex med. Smittskyddslagen är en lag som finns för att hindra att allvarliga sjukdomar sprids till stora delar av befolkningen. Att läkaren behöver få kännedom om dessa personer är för att de ska kunna kontaktas och testa sig så att de också får behandling om det behövs. Antingen kan du höra av dig till personerna själv eller så kan mottagningen göra det. Mottagningen berättar inte att det är du som har uppgett deras namn.

STI som lyder under smittskyddslagen är klamydia, gonorré, syfilis, hiv, hepatit A, B och C. Du får testa dig så många gånger du vill och vi rekommenderar att du gör det regelbundet om du har sex med andra personer än dig själv. Det kan vara bra att göra en plan för att testa sig var tredje, sjätte eller tolfte månad.

Läs mer om olika sexuellt överförbara infektioner här.

Prata med någon?

Vill du veta var du kan vända dig om du behöver stöd eller har funderingar som du vill prata med någon om?
Gå till “Hitta stöd” och läs mer!