Handlingar till RFSL Ungdoms kongress 2016

Nu är handlingarna klara, läs och ladda ner dem här!

Hej alla ombud!

 

Här kommer årets kongresshandlingar. De är så gott som identiska med de som publicerades online i fredags. Det som är ändrat är: texten har gjorts mindre tät på vissa ställen och därför är mer lättläst, listan över personal är korrekt, några internationella event har lagts till på representationslistan för förbundsstyrelsen, meningen om hur många per capsulam-beslut styrelsen tagit under året är borttagen, det har förtydligats att Sebastian Krantz varit aktiv i Sverok Stockholm och inte Sverok förbundet, samt de svarta linjerna på vissa sidor har flyttats så det ska vara så tydligt som möjligt.

Läs och ladda ner handlingarna via den här länken: https://www.dropbox.com/s/lu6y16nto9m73ui/Kongresshandlingar%202016%20RF...

 

Trevlig läsning :)
Önskar förbundsstyrelsen