RFSL Ungdom söker asylrättsjurist till Newcomers Youth

RFSL Ungdom är en av världens största och mest inflytelserika organisationer för unga homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. Vår vision är en värld fylld av kärlek och respekt där alla hbtq-personer är, lever och uttrycker sig som de själva vill.

Projektet Newcomers Youth startade 2016 och riktar sig till unga hbtq-personer mellan 15-25 år som befinner sig i asylprocessen, som fått asyl nyligen eller som fått avslag på sin asylansökan. Projektet omfattar mötesplatser, konstnärlig verksamhet, juridiskt stöd och politisk påverkan.

Tjänsten som jurist på Newcomers Youth innebär att tillsammans med verksamhetsledaren driva den asyljuridisk verksamheten som huvudsakligen består utav rådgivning och utbildning av andra jurister, tolkar och gode män. Du kommer ingå i ett projektteam på fyra personer. Förutom asyljuristen består projektteamet består av verksamhetsledaren som har ett övergripande ansvar för projektets alla delar, en projektmedarbetare som ansvarar för att samordna sociala- och kulturella aktiviteter genom mötesplatser för och med målgruppen samt en konstnärlig ledare som främst arbetar med kreativa workshops för målgruppen.

Projektet är ett treårigt projekt finansierad av Arvsfonden.

Dina arbetsuppgifter är att:

  • Hålla i asyljuridisk rådgivning för unga hbtq-personer som antingen befinner sig i asylprocessen, kommer att söka asyl eller fått avslag
  • Tillsammans med övriga anställda inom Newcomers Youth genomföra utbildningar för andra jurister som biträder hbtq-personer i asylärenden
  • Tillsammans med övriga anställda inom Newcomers Youth skapa och genomföra utbildningar för bland annat godemän och kontaktpersoner om asyljuridiska processen för hbtq-personer
  • Ta fram skriftligt material om hbtq och asyljuridiska rättigheter till gode män och andra aktörer som kommer i kontakt med målgruppen
  • Delta i arbetsplatsens och organisationens asylpolitiska utveckling. RFSL Ungdoms förbundsstyrelse arbetar aktivt med asylpolitiska strategier där juristen kommer kunna bistå med sin asylrättslig kompetens
  • Kommunikation och samverkan med andra jurister, RFSLs jurist team och gode män
  • Övriga kansligemensamma uppgifter som roterar mellan de anställda

För att arbeta som jurist ska du:

Dela och står bakom RFSL Ungdoms principprogram

Det innebär att du utgår ifrån att samhället präglas av heteronormativitet, att hetero- och cisnormen måste ifrågasättas samt att det är en självklar rättighet att få definiera sig själv. Vårt principprogram hittar du här: http://wiki.rfslungdom.se/index.php/Principprogram

Vara jurist med kunskap om asyl- och migrationsrätt

För att kunna utbilda andra inom asyl- och migrationsrätt, utveckla organisationens asylpolitiska arbete samt representera klienter i asylärenden ska du ha en juristutbildning samt kunskap om asyl- och migrationsrätt.

Ha en muntlig och skriftlig pedagogisk förmåga på svenska och engelska

I rollen som jurist kommer du arbeta med att utbilda jurister och godemän samt ta fram utbildningsmaterial. För att budskapet ska tas emot ska du ha en muntlig och skriftlig pedagogisk förmåga på svenska. Många av ungdomarna har inte juridisk kunskap/förståelse om sitt asylärende och du ska därför kunna anpassa din muntliga pedagogik så att de förstår vad deras juridiska situation innebär och hur de kan gå tillväga. Då många av ungdomarna inte talar svenska ska du kunna hålla dessa samtal på engelska.

Ha erfarenhet av att skriva och läsa juridiska dokument

Då du kommer behöver skriva och läsa intyg och juridiska dokument och redogörelser till och från andra jurister som en del av rådgivningsärenden måste du ha erfarenhet av att hantera juridiska dokument.

Ha kunskap av att bemöta socialt utsatta grupper/ungdomar

Eftersom möten med hbtq-ungdomar som söker eller har sökt asyl ofta blir känsloladdade ser vi gärna att du har erfarenhet av att arbeta med människor som befinner sig i kris och/eller utsatta situationer.

Vara maktmedveten

Eftersom att du både kommer att utbilda andra aktörer om asylrättigheter för unga hbtq-personer och träffa unga hbtq-personer som kommit till Sverige från flykt ska du ha kunskap om maktprocesser och i synnerhet rasism, sexism och homo, bi, transfobi. Du ska vara medveten om din maktposition i förhållande till ungdomarna och ha kunskap om unga asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personers situation.

Ha hbtq-kompetens eller erfarenheter

Då alla dina arbetsuppgifter handlar om att arbeta med och för unga hbtq-personers rättigheter under och efter asylprocessen ska du ha kompetens inom hbtq-frågor. Detta kan du ha fått genom egna erfarenheter, utbildning, ideellt engagemang eller tidigare arbete.

Ha kunskap om barnrättigheter i Sverige

Då du kommer ge råd till hbtq-ungdomar som är under 18 år och juridiskt är barn ska du ha kunskap om barns rättigheter i Sverige. Denna kunskap kan du ha fått genom arbete, utbildning, ideellt engagemang mm.

Arbeta självgående

Du kommer tillsammans med verksamhetsledaren att ansvara för att driva projektets asyljuridiska verksamhet. Dock kommer du ha stort eget ansvar att nå uppsatta mål och kunna arbeta självständigt i det dagliga arbetet. Det innebär att du ska kunna organisera, planera och genomföra arbetsuppgifter på egen hand.

Kunna arbeta i ett team och i projektverksamhet

Då du kommer arbeta tillsammans med verksamhetsledare och projektanställda ska du vara van vid att arbeta i ett team. Det innebär att du ska kunna samarbeta med olika personer samt vara lyhörd för andras behov. I denna typ av projekt behövs även stor flexibilitet och beredskap att anpassa sitt arbete efter projektets målsättningar.

Meriterande

Kunskap om att arbeta med antirasistiska strategier

Då du kommer träffa många som har erfarenheter av rasism är det meriterande om du har kunskap om hur det går att arbeta med antirasistiska strategier. Du kan ha fått de kunskaperna genom exempelvis egna erfarenheter, studier eller ideellt engagemang.

Du pratar fler språk än svenska och engelska

Då du ibland kommer att arbeta med ungdomar som inte kan prata svenska och/eller engelska är det meriterande om du kan prata och förstå andra språk utöver svenska och engelska.

Uppgifter om tjänsten

Befattning: Asylrättsjurist

Organisation: RFSL Ungdom

Arbetsort: Stockholm, RFSL Ungdoms kansli, Sveavägen 59

Anställningsform: Visstidsanställning till 2018-08-31 med möjlighet till förlängning.

Omfattning: 100% Tillträde: Enligt överenskommelse

Lön: Enligt överenskommelse

Kontaktinformation

Sara Tunander, Kanslichef RFSL Ungdom, sara.tunander@rfslungdom.se, 076-045 23 43

Facklig kontaktperson: Valentina Cuevas, valentina@rfslungdom.se, 073-522 29 77

Rekryteringsprocessen

Ansökan görs på särskilt formulär som du fyller i och skickar in via e-post till rekrytering@rfslungdom.se. Skriv ”Jurist NCY” i ämnesraden. Formuläret hittar du nedan.

OBS! Ansökningar i annat format behandlas ej. Sista ansökningsdag är 2017-07-31, kl 23:59.

Länk till frågeformulär

Formuläret kommer att anonymiseras. Du kommer få besked om du har gått vidare från frågeformuläret och blir kallad till intervju. Intervjuerna planerar vi att hålla under vecka 32.

Välkommen med din ansökan!