Kallelse till RFSL Ungdoms kongress 2017

Vi vill välkomna dig till kongress! Kongressen är RFSL Ungdoms högsta beslutande organ. Det är under kongressen som förbundet tar ställning till vilket arbete som ska ske under det kommande året, vilka politiska mål vi ska ha. Även besluta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen, det vill säga vilka som får i uppdrag att genomföra den verksamhet som kongressen bestämmer ska göras.

Härmed kallas alla medlemmar i RFSL Ungdom till förbundets trettonde ordinarie kongress, den 24-26 mars 2017. Kongressen kommer vara i Örebro.

Kongressen kommer att inledas på kvällen fredagen den 24 mars. Helgen kommer att vara fylld med politiska diskussioner, beslutsfattande, aktiviteter och socialt häng. Mer praktisk information kommer att skickas ut till deltagarna när vi närmar oss kongresshelgen.

På kongressen kommer vi fatta en massa viktiga beslut. Varje distrikt har ett antal representanter som får åka på kongressen och rösta. Dom kallas för distriktens kongressombud. RFSL Ungdoms distrikt väljer ombuden, så för att bli vald till ombud behöver du också mejla ditt distrikt och bli vald vid distriktets årsmöte.

För att anmäla dig till kongressen, gör såhär senast den 7 februari:

1. Anmäl dig i det här formuläret: https://goo.gl/forms/80YSPXXmD82Uztly1

2. Mejla till ditt distrikt och skriv ungefär ”jag vill åka som ombud till kongressen”

Här är listan på distrikt och mejladresser:

vasternorrland@rfslungdom.se
Västerbottens län, Norrbottens län, Jämtlands län, Västernorrlands län

ost@rfslungdom.se:
Stockholms län, Uppsalas län, Södermanlands län, Gotlands län, Gävleborgs län

vastmanland@rfslungdom.se:
Västmanlands län, Värmlands län, Dalarnas län, Örebro län

sydvast@rfslungdom.se:
Västra Götalands län, Hallands län, Jönköping län, Kalmar län,

skane@rfslungdom.se:
Skånes län, Blekinges län, Östergötlands län, Kronoberg län

3. Du kommer få bekräftelse via mejl senast den 14 februari om du får åka eller inte.

Deltagaravgiften för kongressen är 100 kronor, då står RFSL Ungdom för ombudens kostnader för resa, boende och mat för helgen. Om du inte har möjlighet att betala deltagaravgiften själv, mejla till kongress@rfslungdom.se så löser vi det!

Under kongressen kommer vi diskutera och besluta om förslag från medlemmarna. Alla medlemmar kan skicka in sina förslag och förslagen kommer sen att diskuteras på kongressen.

När en medlem, en aktivistgrupp eller ett distrikt lägger ett förslag till kongressen kallas det för en motion. En motion kan handla om i princip vad som helst som du vill att RFSL Ungdom ska göra nationellt eller ta ställning i, allt från att RFSL Ungdoms distrikt ska ha särskilda distriktsfärger till att RFSL Ungdom borde jobba mer med intersexfrågor. Ett förslag skrivs ner och skickas in till förbundsstyrelsen som en motion. Du kan läsa mer om hur en motion kan skrivas på vår wiki, wiki.rfslungdom.se under fliken ”kongressen”. Mejla felix@rfslungdom.se om du har frågor om skrivande av motioner.

Motioner som ska behandlas på kongressen ska vara inskickade till förbundsstyrelsen senast torsdagen den 25 januari kl. 23.59, men skicka gärna in motionen i god tid så underlättar du arbetsbördan för förbundsstyrelsen. Motioner mailas till info@rfslungdom.se eller postas till RFSL Ungdom, Box 350, 101 26 Stockholm. Märk mailets ämnesrad eller brev med ”motion”.

Innan kongressen börjar kommer alla distrikten och alla ombud som ska åka att få kongresshandlingar. I handlingarna står alla de förslag som kongressen ska diskutera så att alla som kommer vara med kan förbereda sig och komma till kongressen med en massa tankar och idéer om varje förslag. Kongresshandlingarna kommer att skickas ut till distrikten och kongressdeltagarna senast två veckor före kongressen.

Mer information om kongressen och hur det går till kan du hitta på vår wiki, wiki.rfslungdom.se.

Senaste nytt om kongressen kommer också att finnas på vår hemsida, www.rfslungdom.se. Det kommer också på mail till varje distrikt, som sedan informerar sina medlemmar.

Vill du vara med och se till att kongressen blir mer tillgänglig och demokratisk? Medlemskoordinatorn och vi i förbundsstyrelsen som jobbar med kongressen vill sätta ihop en grupp som kan diskutera hur kongressen kan utvecklas och blir så demokratisk och tillgänglig som möjligt för så många som möjligt! Vill du vara med i den gruppen? Mejla till kongress@rfslungdom.se!

Vänliga hälsningar,
RFSL Ungdoms förbundsstyrelse

----------------------------------------------------

 

Info från valberedningen

Nu är det dags!

Nu söker RFSL Ungdoms valberedning förbundsstyrelsemedlemmar för år 2017!

Förbundsstyrelsens roll är att ansvara för och leda organisationen och stötta distrikten och aktivistgrupperna. De är dessutom, tillsammans med kanslichefen, arbetsgivare åt den fantastiska kanslipersonalen.

I mars är det kongress och då vill valberedningen lägga fram ett förslag på styrelse som representerar olika typer av identiteter, erfarenheter och kompetenser. Dessutom är även geografisk spridning önskvärd!

Hos dig som kandiderar vill vi se ett stort engagemang för RFSL Ungdom och hbtq-ungdomars rättigheter. Det behövs tid att prioritera uppdraget under minst ett år samt grundläggande kunskaper om hbtq-frågor och normkritik. Gärna tidigare erfarenhet inom styrelsearbete, dock inte ett krav.

Du kan själv kandidera eller nominera någon annan. Om den du nominerar inte är tillfrågad i förväg så är det ett namnförslag. Alla som kandiderar eller nomineras kommer bli kontaktade av valberedningen. Vi vill ännu en gång understryka vikten av att ha tid för uppdraget. Det är väldigt roligt och peppigt, men tänk på att du måste ha orken. Vi månar om att våra aktivister inte bränner ut sig!

Sista nomineringsdag är 27 januari och du nominerar på: https://goo.gl/forms/L6t9rLNKimkfOpA12

Har du frågor, funderingar eller möter på något problem i din nominering får du mer än gärna skriva till valberedning@rfslungdom.se

Här finns en länk där du kan läsa mer om förbundsstyrelen

http://wiki.rfslungdom.se/index.php?title=F%C3%B6rbundsstyrelsen

Kram!

Valberedningen

Datum

2017-03-24 14:00 till 2017-03-26 14:00

Plats

Örebro