rekrytering

Det övergripande målet som organisationsutvecklare är att säkra en positiv utveckling av förbundets lokala organisering, våra distrikt och aktivistgrupper, och att stötta deras arbete. Tjänsten...