Medverka i fotoutställning för UNESCO!

RFSL Ungdom söker unga under 30 år som vill medverka i en fotoutställning om homo- och transfobisk mobbing och trakasserier i skolan för UNESCO.

RFSL Ungdom söker unga under 30 år som vill medverka i en fotoutställning om homo- och transfobisk mobbing och trakasserier i skolan för UNESCO. Kontakta elin@iglyo.com

Medverkan innebär att ställa upp på ett porträttfoto under måndagen den 8 februari eller onsdagen den 10 februari i Stockholm och berätta kort om upplevelser av homo- och/eller transfobisk mobbing i skolan.

Bilderna kommer att tryckas upp tillsammans med ett citat och vara del av ca. 25 foton på personer världen över. Utställningen kommer att vara under våren 2016 i Paris på UNESCO:s  internationella ministermöte. Medverkanden i utställningen kommer eventuellt tillfrågas om att delta på mötet.

Mötet är sammankallat för att diskutera hur hbtq ungdomar ska garanteras en likvärdig skolgång fri från mobbing och trakasserier och är ett led i ett längre arbete som UNESCO har drivit gällande homo- och transfobisk mobbing. Under mötet kommer en rapport släppas och en ny policy för bekämpandet av homo- och transfobisk mobbing .  

Läs mer om mötet här: http://en.unesco.org/events/international-ministerial-meeting-education-sector-responses-homophobic-violence

Utställningen görs av IGLYO, The International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer  and Intersex Youth & Student Organisation , tillsammans med UNESCO. Fotona kommer att tas av Tomas Gunnarsson, även känd som Genusfotografen.          

I samband med utställningen kommer också en video att göras.

Om du vill bidra med en video till vår film för UNESCO kan du läsa instruktioner här: http://www.iglyo.com/call-for-personal-experiences-of-homophobic-transphobic-bullying/

 

RFSL Ungdom is calling for youth people under the age of 30 who wants to participate in a photo exhibition on homo- and transphobic bullying and harassment  for UNESCO. If you are interested contact elin@iglyo.com.

Participants will take a portrait photo during Monday 8 February or Wednesday 10 February in Stockholm and give a brief account on their experiences of homosexual and / or transphobic bullying in school.

The photos will be printed along with a quote and be part of the 25 photos of people worldwide. The exhibition will be held in the spring of 2016 in Paris at the UNESCO international ministerial meeting. Participants in the exhibition will possibly be asked to attend the meeting.

The meeting will discuss how LGBTQ youth can be guaranteed an equal education free from bullying and harassment and a is part of a long term effort from UNESCO regarding homo- and transphobic bullying. During the meeting, a report will be released and a new policy on the fight against homo- and transphobic bullying.

Read more about the meeting here: http://en.unesco.org/events/international-ministerial-meeting-education-sector-responses-homophobic-violence

 

The exhibition is made by IGLYO, the International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex and Queer Youth and Student Organization, in conjunction with UNESCO. The photos will be taken by Tomas Gunnarsson, also known as Genusfotografen.

For the  exhibition a video will also be made.

If you want to contribute a video to our video for UNESCO you can read instructions here: http://www.iglyo.com/call-for-personal-experiences-of-homophobic-transphobic-bullying/