Närstående till en ung hbtq-person

Att komma ut för någon

Att komma ut betyder att man berättar för någon att man är hbtq-person. Eftersom det finns förväntningar i samhället på att man ska vara hetero och cisperson – alltså att man är det kön man tilldelades när man föddes – behöver man ofta komma ut för att andra ska se en som den man faktiskt är.

Om en ung person kommer ut för dig är det ett förtroende. Många är oroliga för hur den man kommer ut för ska reagera, och det kan krävas mycket mod för att berätta.

Självklart ska du inte reagera med att ifrågasätta eller visa negativa känslor inför personen. Det gör att personen inte kan lita på dig och att få ett dåligt bemötande kan göra det svårare att komma ut för andra personer. Du behöver inte säga det första du tänker och du behöver inte reagera i stunden. Du kan till exempel säga: ”Tack för att du berättar för mig. Jag accepterar dig precis som du är. Jag behöver vara själv lite och ta till mig det du har berättat, men vi kan prata vidare om det när vi ses i morgon.”

Det är också viktigt att inte reagera överdrivet positivt. Visa att du accepterar personen som hen är, inte ”även om” eller ”trots att” hen är hbtq-person – hen kanske har andra egenskaper än du trodde eller kände till, men hen är fortfarande samma människa. Ett sätt är att säga att du är glad att personen valt att berätta det för dig och glad för att hen har kommit på vem hen är. Du kan också fråga om hen behöver något särskilt av dig med tanke på det hen just berättat och säga att du finns där om hen vill prata mer.

Förälder eller vårdnadshavare till en ung transperson

Om du är förälder eller vårdnadshavare till någon som är under 18 år som kommer ut för dig som transperson kan hen behöva din hjälp att komma till en könsutredning för att kunna få könsbekräftande vård. Könsbekräftande vård kan vara helt avgörande för att personen ska kunna må bra, både nu och i framtiden. Om du är osäker på vad könsbekräftande vård innebär och hur den kan påverka den unga personen kan du som närstående också få stöd och svar på dina frågor av könsutredningsteamet.

Som närstående kan man ibland ha svåra känslor. Man kan vara accepterande och samtidigt vara orolig för hur det ska gå för den unga personen i livet, eller känna att man förlorat den son eller dotter man trott att man hade fastän man fortfarande har ett barn. Sådana känslor är vanliga och behöver inte påverka relationen mellan dig och den unga personen.

Det som är avgörande är hur du förhåller dig till och agerar utifrån de känslorna. Om du känner sorg, oro eller besvikelse behöver du prata med någon annan vuxen om det. Det är inte den unga personens ansvar att hjälpa dig med det svåra. Du kan till exempel prata med någon professionell eller med en närståendegrupp, som Stolta föräldrar som finns på flera platser i Sverige.

I en del RFSL-avdelningar finns grupper för närstående till transpersoner, som Transanhöriggruppen (TAG) i RFSL Stockholm. Förbundet Transammans bedriver nationell verksamhet för transpersoner och närstående.

Till dig som är närstående till en ung transperson, inte minst till dig som är förälder eller annan viktig vuxen, riktar sig också vår broschyr Till dig som är närstående till en ung transperson. Den kan du ladda ner eller beställa i RFSL Ungdoms webbshop.

Läs mer!

Mer information om vilka faktorer som spelar roll när det gäller unga hbtq-personers välmående.