Nätverket för normkritiska Skolgrupper

Projektet Nätverket för Normkritiska Skolgrupper (NNSG) är för gymnasielever som är intresserade av hbtq-rättigheter, antirasism och genusfrågor. NNSG är ett treårigt arvsfondsprojekt och drivs av RFSL Ungdom och RFSL Stockholm.

Syftet med projektet är att stödja och stärka gymnasielever som vill organisera sig i frågor som rör hbtq-rättigheter, antirasism och genus. NNSG stödjer uppstart och organisering av ungas engagemang och skolgrupper som vill påverka skolmiljön så det blir en plats som är tryggt för alla elever. NNSG stödjer och stärker även redan befintliga skolgrupper och -aktivism av gymnasielever. Projektet har digitala och fysiska möten för de som engagerar sig eller vill engagera på sin skola med fokus på hbtq-rättigheter, antirasism och genus. NNSG mobiliserar och erbjuder nätverk med andra unga som är intresserade av hbtq-rättigheter, antirasism och genusfrågor. NNSG tipsar, efterlyser och deltar tillsammans med skolgrupper, nätverk och andra intresserade ungdomar på olika aktiviteter som är kopplat till hbtq-rättigheter, antirasism och genusfrågor. Under projektets gång kommer även NNSG driva olika former av kampanjer och ha en hemsida som kommer funka som inspirations- och kunskapsbank för målgruppen. NNSG arbetar även med ett uppsökande verksamhet. Är du gymnasielev och intresserad av hbtq-rättigheter, antirasism och genusfrågor och vill vara en del av projektet? Du kanske redan är engagerad i en skolgrupp, eller klurar på att starta en. Du kanske vill lära känna andra som också är intresserade eller få fördjupad kunskap av dessa frågor. Tveka inte att höra av dig! Följ gärna oss på sociala medier, Twitter: @projektetnnsg Facebook: Nätverket för normkritiska skolgrupper Lokalt och nationellt projekt (lokalt projektår 1, blir nationellt projektår år 2 och år 3)
 Kontaktperson: Tone Alin, tone@rfslungdom.se, 073 600 54 76 Finansiär: Allmänna Arvsfonden
 Tidsperiod: 2014-01-01 - 2016-12-31