Newcomers Youth


Newcomers Youth är ett treårigt projekt finansierat av Arvsfonden med syfte att öka unga asylsökande och nyanlända hbtq-personers psykiska och fysiska välmående. Vi jobbar efter fem delmål inom Newcomers Youth:

1. Unga newcomers har tillgång till fysiska mötesplatser

2. Unga newcomers har tillgång till kapacitetsstärkande verksamhet

3. Unga newcomers har ökad kunskap om sina rättigheter och verktyg att tillvarata dessa

4. Unga newcomers har ökad rättssäkerhet

5. Unga newcomers upplever RFSL Ungdom som en tillgänglig organisation

För att uppnå dessa delmål arrangerar vi regelbundet olika aktiviteter:

Mötesplatser

En plats där unga newcomers har möjlighet att träffa vänner, hänga och snacka om rättigheter och stärkas tillsammans.

Workshops

Här får unga newcomers möjlighet att uttrycka sig kreativt och använda skapandet som ett verktyg för identitetsskapande processer såväl som aktivism.

Juridisk rådgivning

Tillsammans med juristerna på RFSL erbjuder Newcomers Youth ungdomsinriktad juridisk rådgivning till unga newcomers. Rådgivningen syftar till att stödja unga newcomers i deras asylprocess.

Utbildningar

Under projektets gång kommer vi ta fram och utföra utbildningar för offentliga biträden, gode män och tolkar som alla kommer i kontakt med unga newcomers.