Pegasus råd och stöd

Pegasus råd och stöd

RFSL Ungdom driver sedan oktober 2017 projektet Pegasus råd och stöd. Projektet finansieras av Arvsfonden.

Projektet vänder sig till hbtq-personer mellan 15–25 år, med erfarenhet av sex mot ersättning och som vill få stöd eller information kopplat till andra delar av sitt liv (exempelvis boende, hälsa eller pengar).

Stödet kan vara att träffa en kurator, chatta med en stödperson eller att få hjälp när en ska kontakta till exempel socialtjänsten.

Projektet vänder sig även med information och utbildning till yrkesverksamma som möter unga i sitt arbete.

Projektet är just nu planeringsfasen och därför är verksamheten ännu inte igång. Men håll utkik här för mer information!

Frågor eller synpunkter? Kontakta oss på pegasus@rfslungdom.se