Prava u Švedskoj

Šta kaže zakon?

Prema švedskim zakonima zabranjena je diskriminacija i maltretiranje građana. Ustanovljena je posebna zaštita osoba ugroženih po osnovu seksualnih sklonosti ili transseksualnih osoba. Zakon se odnosi na slučajeve diskriminacije od strane, primjera radi, poslodavca, škole, univeziteta, u oblasti zdravstva ili socijalne zaštite. Postoje informacije o zakonskim propisima iz oblasti diskriminacije na engleskom jeziku naPovjerenik za borbu protiv diskriminacije. Možete se obratiti Povjereniku za borbu protiv diskriminacije i dobiti odgovor na vaša pitanja, podršku i pravnu pomoć.

Krivična djela počinjena iz mržnje

Švedski zakoni propisuju posebnu zaštitu osoba i grupa protiv kojih su počinjena krivična djela iz mržnje. Krivično djelo počinjeno iz mržnje je takvo krivično djelo koje je motivirano mržnjom ili gnušanjem prema pripadnosti određenoj grupi ugrožene osobe. Tu može da se radi o mržnji ili gnušanju počinioca krivičnog djela prema transseksualnim, homoseksualnim i biseksualnim osobama, prema pripadnicima određene vjere, osobama koje pripadaju nekoj etničkoj grupi ili osobama koje dolaze iz neke određene države.

Krivično djelo počinjeno iz mržnje je, na primjer, kada netko udari neku drugu osobu govoreći ”jebeni pederu” ili kada netko uporno maltretira svog druga iz razreda govoreći ”prokleti stranac” ili ”prokleti crnoglavac”. Sva krivična djela mogu biti motivirana mržnjom pa ukoliko se neko krivično djelo okarakterizira kao krivično djelo počinjeno iz mržnje, za isto se može izreći strožija kazna.

Ovakva ocjena vrši se shodno odredbama Zakona o pooštravanju kazni, koji štiti kako transeksualne tako i homoseksualne i biseksualne osobe.

Isto tako je zabranjeno prijetiti ili na bilo koji način izražavati prezir prema nekoj grupi osoba po osnovu njihove rase, boje kože, državljanstva ili etničkog porijekla, vjeroispovijesti ili seksualne sklonosti. To se zove podsticanje protiv etničke, rasne i vjerske grupe te grupe po seksualnom opredjeljenju.

Ukoliko se smatrate žrtvom nekog krivičnog djela, važno je da to prijavite policiji. Možete dobiti podršku i pomoć prijavom Dežurnoj službi za pomoć žrtvama krivičnih djela Nacionalnog saveza za seksualnu jednakost ili obraćanjem Državnom savezu Dežurnih službi za pomoć žrtvama krivičnih djela na telefon: 08-642 00 44. Dežurna služba za pomoć žrtvama krivičnih djela postoji u stotinjak mjesta širom Švedske i nudi pomoć na više jezika.