Förbundsstyrelsen 2017. Felix, Jêran, Ronja, Frank, Alex, Lucy, Astrid, Sebastian, Sara och Esra i en gemensam selfie. Alla ser väldigt glada och peppade ut.

Rapport från RFSL Ungdoms kongress!

För lite drygt en vecka sedan hade RFSL Ungdom kongress. Här kan du läsa lite om diskussionerna som fördes och vilka som sitter i nya förbundsstyrelsen!

För lite drygt en vecka sedan hade RFSL Ungdom kongress, organisationens årsmöte. Det var en lyckad kongress med intensiva diskussioner och många beslut. Här kommer en kort rapport som också är en hälsning från den nya förbundsstyrelsen.

 

Två stora frågor under kongressen var medlemsengagemang och asylrätt. Aspekter av medlemsengagemang, organisering och demokrati lyftes i så gott som varje fråga, och tas också upp i verksamhetsplanen för 2017. Kongressen antog enhälligt ett ställningstagande i asyl- och migrationsrätt med 44 politiska ställningstaganden som alla som vill jobba med frågor om asyl och migration i RFSL Ungdom kan använda sig av. Organisationen antog även ett kongressutlåtande om barnkonventionen. Ställningstagandet och verksamhetsplanen 2017 finns bifogade till detta inlägg.

 

Varje år delar RFSL Ungdom ut 2 priser på kongressen, ett vardagshjältepris och ett RFSL Ungdom-pris. Vardagshjältepriset går till någon eller några som gjort någonting i sin vardag som förbättrar livet för unga hbtq-personer, och gick i år till de elever på Globala Gymnasiet som anordnade en social strejk med 600 elever till stöd för sin utvisningshotade klasskamrat. RFSL Ungdom-priset går till en organisation eller mer etablerad rörelse som stöttar unga hbtq-personer, och gick i år till Black Coffee hbtq som är en separatistisk organisation för afrosvenska och svarta hbtq-personer.

 

Under helgen fick kongressen besök av regeringens särskilda utredare Ulrika Westerlund, som var på plats för att samla in tankar från medlemmarna till utredningen om transpersoners livsvillkor. Emelie Mire Åsell från Myndigheten från ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) var också på plats och höll i en workshop om politisk påverkan.

 

Förbundsstyrelsen består i år av nio personer, namnen står nedan. Förbundsstyrelsen nås på fs-lista@rfslungdom.se, och varje person i styrelsen nås också på förnamn.efternamn@rfslungdom.se. Skicka gärna frågor, tankar, förslag och annat till oss!

 

Den nya förbundsstyrelsen är följande:

Frank Berglund, förbundsordförande (omval)

Felix Lekare, vice förbundsordförande (omval)

Edvard von Sydow, förbundskassör (nyval)

Sara Elmertoft, förbundssekreterare (nyval)

Lucy Jonsson, ledamot (nyval)

Alex Öhgren, ledamot (nyval)

Sebastian Krantz (omval)

Esra Eglander (omval)

Astrid Hilmarsson (omval)

Styrelsen har även två suppleanter(ersättare):

Jêran Rostam (nyval)

Ronja Andersson (omval)