RFSL Ungdom söker verksamhetsledare till Newcomers Youth

RFSL Ungdom är en av världens största och mest inflytelserika organisationer för unga homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. Vår vision är en värld fylld av kärlek och respekt där alla hbtq-ungdomar är, lever och uttrycker sig som de själva vill. Nu söker vi en verksamhetsledare för vårt nya projekt Newcomers Youth. Verksamhetsledarens roll är att driva verksamheten framåt och att ansvara för projektets långsiktiga planering och konkreta utförande.

 

 

 

RFSL Ungdom söker verksamhetsledare till Newcomers Youth

 

Befattning: Verksamhetsledare

Organisation: RFSL Ungdom

Arbetsort: Stockholm, RFSL Ungdoms kansli, Sveavägen 59

Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning

Omfattning: 100%

Tillträde: Enligt överenskommelse

Lön: Enligt överenskommelse

Kontaktperson: Sara Tunander, Kanslichef, sara@rfslungdom.se, 076-045 23 43

Facklig kontaktperson: Tone Ahlin, tone@rfslungdom.se

 

 

Om tjänsten

 

RFSL Ungdom är en av världens största och mest inflytelserika organisationer för unga homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. Vår vision är en värld fylld av kärlek och respekt där alla hbtq-ungdomar är, lever och uttrycker sig som de själva vill. RFSL Ungdom arbetar med att föra fram en bred bild av hur en hbtq-ungdom ser ut och är, i samhället, lokalt och inom förbundet. Nu söker vi ytterligare en medarbetare till vårt fantastiska kansli i Stockholm! Vi erbjuder en arbetsplats där vi hjälps åt, har roligt tillsammans och brinner för att förändra världen.

 

Tjänsten som verksamhetsledare innebär en central roll i projekt Newcomers Youth som är ett samverkansprojekt mellan RFSL Ungdom och RFSL. Newcomers Youth är ett rättighetsprojekt för och med unga nyanlända, asylsökande eller papperslösa hbtq-personer. Projektet omfattar konstnärlig verksamhet, försäljningsverksamhet, juridiskt stöd och politisk påverkan. Det är ett treårigt projekt finansierat av Arvsfonden. Som verksamhetsledare är du ansvarig för Newcomers-verksamheten i RFSL Ungdom och kommer ha ett övergripande ansvar för projektets alla delar. Du samordnar resurser och verksamhet både hos RFSL Ungdom och RFSL. Verksamhetsledaren arbetsleder de andra anställda i projektet, en projektmedarbetare, en jurist och två konstnärliga ledare.

 

Verksamhetsledarens roll är att driva verksamheten framåt och att ansvara för projektets långsiktiga planering och konkreta utförande. Målet med denna tjänst är att bygga upp, driva och säkra framtiden för RFSL Ungdoms Newcomers-verksamhet som en integrerad del av hela RFSL:s Newcomers-verksamhet. Du är med och ser till att hbtq-ungdomar får en tryggare vardag.

 

Arbetsuppgifter

·    

Leda och planera för att projektet når sina mål inom uppsatta budgetramar

·    

Arbetsledning av projektets medarbetare

·    

Ekonomiansvar: budgetplanering och budgetuppföljning

·    

Rådgivande till förbundsstyrelsen i frågor som rör asyl- och migrationspolitik

·    

Nätverka med relevanta aktörer

·    

Fungera som sakkunnig inom området

 

Krav för tjänsten

RFSL Ungdoms principprogram slår fast hur RFSL Ungdom vill arbeta med frågor som rör exempelvis vård och hälsa, droger, diskriminering, hiv och asylpolitik. Vi utgår från att samhället präglas av heteronormativitet, att hetero- och cisnormen måste ifrågasättas samt att det är en självklar rättighet att få definiera sig själv. Vi är en queerfeministisk och antirasistisk organisation. Du kan läsa hela vårt principprogram här:http://wiki.rfslungdom.se/index.php/Principprogram


Förutom att du står bakom vårt principprogram behöver du ha:

·    

Erfarenhet av projektledning

·    

Erfarenhet av budgetplanering och budgetuppföljning

·    

Erfarenhet av arbetsledning

·    

Kunskap om unga asylsökande hbtq-personers situation

·    

Goda kunskaper i svenska och engelska

 

Meriterande

Dessa är inte krav men det kommer att underlätta arbetet.

·    

Kunskap om eller egen erfarenhet av asylprocessen

·    

Kunskap om att jobba med antirasistiska strategier. Du kan ha fått de kunskaperna genom exempelvis egna erfarenheter, studier eller ideellt engagemangErfarenhet av att jobba med socialt utsatta ungdomar

·    

Du pratar fler språk än svenska och engelska

 

Personlighet

En stor vikt i tjänsten läggs vid personlig lämplighet och du behöver följande kompetenser:

·    

Kunna leda dig själv och planera din egen tid

·    

Strukturerad gällande tid och ekonomi

·    

Van att jobba med andra

·    

Diplomatisk och inlyssnande

·    

Förståelse för din yrkesroll och en god förmåga att kunna skilja på arbete och fritid

 

Rekryteringsprocessen

Ansökan görs på särskilt formulär som du fyller i och skickar in via e-post till

rekrytering@rfslungdom.se. Skriv ”Versamhetsledare NCY” i ämnesraden. Formuläret hittar du nedan.

OBS! Ansökningar i annat format behandlas ej. Sista ansökningsdag är 15 juni 2016.

 

LÄNK TILL FORMULÄR

 

Formuläret kommer att anonymiseras för att sedan ställas mot tjänstebeskrivningen och kompetenskraven för tjänsten. Ett första urval kommer därefter att göras. De som går vidare från detta urval kommer att bjudas in till intervju. Vi planerar att genomföra intervjuerna under vecka 25 och 26.

 

Välkommen med din ansökan! Läs mer om oss här: www.rfslungdom.se