RFSL ungdom Sydväst letar ny styrelse / RFSL ungdom Sydväst is looking for a new board

RFSL ungdom Sydväst letar efter nya krafter till styrelsen nästa år och söker dig som vill arbeta för en värld där alla hbtq-ungdomar är, lever och uttrycker sig som de själva vill. Egenskaper som vi söker är ett brinnande engagemang och god samarbetsförmåga. Du bör ha bra kunskap om HBTQ-frågor eller ”bara” ett stort intresse för dessa. RFSL ungdom Sydväst is now looking for new forces for the next year and is looking for someone who wants to work for a world where every lgbtq-youth is, lives and expresses the way they want to. Qualities that we are looking for are a burning commitment and good interpersonal skills. You should have good knowledge about LGBTQ issues or "just" a great interest in them.

[For english see below]

RFSL ungdom Sydväst letar efter nya krafter till styrelsen nästa år och söker dig som vill arbeta för en värld där alla hbtq-ungdomar är, lever och uttrycker sig som de själva vill.

Egenskaper som vi söker är ett brinnande engagemang och god samarbetsförmåga. Du bör ha bra kunskap om HBTQ-frågor eller ”bara” ett stort intresse för dessa.

I mars 2016 ska RFSL ungdom Sydväst rösta fram en ny styrelse. I den behövs många olika människor, med många olika erfarenheter. Avdelningen behöver även valberedare. Kanske är det just du som behövs? Eller vet du någon annan bra person som borde vara del av RFSL ungdom Sydväst? Vi vill gärna få chansen att lära känna dig eller din vän och berätta mer om vad det innebär att sitta i styrelsen. Så kom igen och ta kontakt med RFSL ungdoms valberedning på valberedning.sv@rfslungdom.se!

Vi behöver ha din nominering innan den 21 februari. Nomineringen bör innehålla namn, kontaktuppgifter och en motivering till varför den nominerade passar i styrelsen (det går bra att nominera sig själv). Om du nominerar någon annan än dig själv ska denna någon vara tillfrågad först. Det går givetvis också att anmäla sitt intresse för att sitta i styrelsen direkt på årsmötet - men tala gärna med valberedningen innan så har du chans att få valberedningens stöd på årsmötet.

Hälsar RFSL ungdom Sydvästs valberedning

RFSL ungdom Sydväst is now looking for new forces for the next year and is looking for someone who wants to work for a world where every lgbtq-youth is, lives and expresses the way they want to.

Qualities that we are looking for are a burning commitment and good interpersonal skills. You should have good knowledge about LGBTQ issues or "just" a great interest in them.

In March RFSL Ungdom Sydväst will vote in a new board. We need many different people with many different experiences. The organisation also needs an election committee. Maybe it is you we need? Or do you know any other good person who should be part of RFSL ungdom Sydväst? We would love to have the chance to get to know you or your friend and tell you more about what it means to be on the board. So come on and get in touch with RFSL Ungdom's election committee on valberedning.sv@rfslungdom.se!

We need your nomination before the 21st of February. The nomination should include the name, contact details and a justification of why the nominee fits the board ( it's OK to nominate yourself ). If you nominate someone other than yourself should this one be asked first. It is of course also possible to express your interest to serve on the Board directly at the annual meeting - but please, contact the election committee before, so you have a chance to get the election committee's support at the annual meeting.

Greets RFSL ungdom Sydvästs election committee

Datum

2016-01-24 14:30 till 2016-02-20 23:00