Skräddarsydda utbildningar

Vi genomför årligen ett stort antal skräddarsydda utbildningar.

Exempel på beställare är
Ungdomsstyrelsen, Västmanlands landsting och Svenska institutet. Kontakta Kajsa Bornedal för mer information om skräddarsydda utbildningar.