Förbundsstyrelsen

Styrelsen

Förbundsstyrelsen är högst ansvarig för förbundet mellan kongresserna. Den består av nio personer av olika åldrar från hela landet, med olika intressen och kompetenser.
Nedan kan du läsa mer om vad de gör i styrelsen.

 

porträttfoto på Frank

Frank Berglund
Förbundsordförande
Arbetsutskottet, trans- och intersexarbetsgruppen
tel: 0707 664 664
E-mail: frank@rfslungdom.se

 

Felix Lekare
Vice förbundsordförande
Kontaktperson för Dalarna
Arbetsutskottet, sex- och hälsoarbetsgruppen
E-mail: felix.lekare@rfslungdom.se

 

bild på Jerán Rostam

Jêran Rostam
Vice förbundsordförande
Kontaktperson för RFSL Ungdom Sydväst
Arbetsutskottet, internationella arbetsgruppen,
asyl- och migrationspolitiska arbetsgruppen
E-mail: jeran.rostam@rfslungdom.se

 

Kristin Westlund
Förbundskassör
Kontaktperson för RFSL Ungdom Västmanland
Kassörsnätverket, sex- och hälsoarbetsgruppen
E-mail: kristin.westlund@rfslungdom.se

 

Jonathan Hörberg Danzer
Ledamot
Kontaktperson för RFSL Ungdom Öst
Nätverket för lokala frågor, Trans- och intersexarbetsgruppen
E-mail: jonathan.danzer@rfslungdom.se

 

Lucy Jonsson
Ledamot
Kontaktperson för RFSL Ungdom Skåne
Trans- och intersexarbetsgruppen,
arbetsgruppen för sex och hälsa,
internationella arbetsgruppen
E-mail: lucy.jonsson@rfslungdom.se

 

Mayson Joacimsbarn Persson
Ledamot
Kontaktperson för RFSL Ungdom Öst
Nätverket för lokala frågor, Trans- och intersexarbetsgruppen
E-mail: mayson.joacimsbarn.persson@rfslungdom.se