Förbundsstyrelsen

Styrelsen

Förbundsstyrelsen är högst ansvarig för förbundet mellan kongresserna. Den består
av nio personer av olika åldrar från hela landet, med olika intressen och kompetenser.
Nedan kan du läsa mer om vad de gör i styrelsen.

 

porträttfoto på Frank

Frank Berglund
Förbundsordförande
Arbetsutskottet, asylpolitiska arbetsgruppen
och kommunikationsarbetsgruppen
E-mail: frank@rfslungdom.se

 

bild på felix

Felix Lekare
Vice förbundsordförande
Arbetsutskottet, arbetsgruppen för sex och hälsa,
nätverket för lokala frågor
E-mail: felix.lekare@rfslungdom.se

 

Bild på Sara

Sara Elmertoft
Förbundssekreterare
Arbetsutskottet, nätverket för lokala frågor
E-mail: sara.elmertoft@rfslungdom.se

 

Signe Krantz
Förbundskassör
Kontaktperson för RFSL Ungdom Öst
Arbetsutskottet, kassörsnätverket,
trans- och intersexpolitiska arbetsgruppen
E-mail: signe.krantz@rfslungdom.se

 

bild på Lucy Johnsson

Lucy Jonsson
Ledamot
Kontaktperson för RFSL Ungdom Sydväst
Trans- och intersexarbetsgruppen,
arbetsgruppen för sex och hälsa
och internationella arbetsgruppen
E-mail: lucy.jonsson@rfslungdom.se

 

bild på Alex Öhgren

Alex Öhgren
Ledamot
Arbetsgruppen för sex och hälsa
och kommunikationsarbetsgruppen
E-mail: alex.ohgren@rfslungdom.se

 

Bild på Esra

Esra Sosso Eglander
Ledamot
Kontaktperson för RFSL Ungdom Dalarna
Internationella arbetsgruppen, arbetsgruppen för sex och hälsa
och trans- och intersexpolitiska arbetsgruppen
E-mail: esra.eglander@rfslungdom.se

 

bild på Jerán Rostam

Jêran Rostam
Ledamot
Kontaktperson för RFSL Ungdom Västmanland
Asyl- och migrationspolitiska arbetsgruppen
E-mail: jeran.rostam@rfslungdom.se

 

Ronja Andersson
Ledamot
Kontaktperson för RFSL Ungdom Västernorrland
E-mail: ronja.andersson@rfslungdom.se