Transformering.se

Transformering.se är RFSL Ungdoms sida om trans och könsidentitet.

Transformering.se arbetar stödjande, stärkande och förebyggande för unga transpersoners hälsa och rättigheter. Vår primära målgrupp är unga transpersoner. Vi arbetar också för att stötta närstående till unga transpersoner: föräldrar, syskon, partner, vänner och andra som har en nära relation till en eller flera unga transpersoner. Dessutom vänder vi oss till yrkesverksamma som möter unga transpersoner och deras närstående i sitt arbete eller i sitt ideella engagemang, exempelvis psykologer, vårdpersonal, lärare, ungdomsjourer, fritidspersonal.

Vårt mål är att förbättra hälsan hos unga transpersoner och att gruppen ska känna till sina rättigheter, ha tillgång till bra vård med ett gott bemötande, få information om sin kropp, ha tillgång till transinklusiv och sexpositiv sexualupplysning och ha möjligheter till goda nära relationer.

Vi utbildar, nätverkar och opionsbildar också för att stärka hälsan hos den primära målgruppen. Vi samarbetar med en rad organisationer, institutioner, föreningar, myndigheter, vårdinstanser och enskilda aktörer. Några av dem vi samarbetat med är transföreningarna KIM och FPES, TAG – transanhöriggruppen och konsthallen Färgfabriken. Vi har suttit i Socialstyrelsens referensgrupp för intresseorganisationer och agerat konsulter åt Folkhälsomyndigheten, utbildat åt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och samverkat med flera av könsutredningsteamen. I kontakt med den primära målgruppen har vi samarbetat med arrangörerna till Translägret samt förbundet Transammans, såväl som med flera lokala avdelningar och distrikt i RFSL och RFSL Ungdom. Tillsammans med RFSL och RFSU tog vi fram det unika sexualupplysningsmaterialet Sex och trans som finns att beställa och ladda ner i RFSL Ungdoms webbshop.

Transformering.se har funnits sedan 2009 och reviderades fullständigt 2014.

Kontakt: trans@rfslungdom.se

Sakkunnig transfrågor: Vierge Hård, vierge@rfslungdom.se, 076-162 56 77

Delfinansiär: Socialstyrelsen

Tidsperiod: Löpande verksamhet