Utbildningar / Tryggare rum

Tryggare mötesplatser för hbtq-ungdomar

Innehåll

Skolan, fritidsgårdar och olika föreningar är miljöer där ungdomar tillbringar väldigt mycket av sin tid och det är därför väldigt viktigt att alla ungdomar känner sig sedda och trygga där. Vill du/ni få fler verktyg för att kunna arbeta med unga hbtq-personer i till exempel skolan, på fritidsgården eller på skolans fritids? Då är det här utbildningen för dig. Vi jobbar tillsammans för att hitta strategier kring vad som funkar bäst på just din arbetsplats.

Målgrupp

Den här utbildningen riktar sig till vuxna som möter unga hbtq-personer i sitt arbete, speciellt inom skolan och på fritidsgårdar.

Kombinera gärna med

Hbtq-kompetens
Trans - basutbildning
Normer och normkritik


Vill du veta mer om våra utbildningar?