Tryggare rum för och bemötande
av asylsökande hbtq-personer

Innehåll

Unga nyanlända möter många olika personer med olika roller, såsom handläggare, boendepersonal, gode män och lärare. I projektet Newcomers Youth jobbar vi sedan juni 2016 med unga nyanlända och har fått en djup förståelse för de utmaningar som unga nyanlända möter i Sverige. I utbildningen förmedlar vi en bred bild av unga nyanländas situation och de rättsliga aspekterna av att vara hbtq-person i en asylprocess. Vi ger dig/er konkreta tips som gör det möjligt för er verksamhet att bli en inkluderande och tryggare plats för unga nyanlända.

Målgrupp

Alla som möter asylsökande hbtq-personer i sin yrkesroll, t.ex. boendepersonal, gode män, socialsekreterare, fritidspedagoger och lärare.

Kombinera gärna med

Hbtq-kompetens
Trans - basutbildning


Vill du veta mer om våra utbildningar?