Utbildningar / Bra bemötande

Bra bemött? Bemötande av hbtq-ungdomar
inom vård och skola

Innehåll

Utbildningen tar avstamp i RFSL Ungdoms rapport ”Bra bemött” som lyfter unga hbtq-personers upplevelser av bemötande och kompetens på ungdomsmottagningar samt vilken testning de erbjudits. Utbildningen förmedlar även grundläggande kunskap om hbtq och normer och ger personal konkreta verktyg för ett bra bemötande av hbtq-personer. Längd och innehåll kan anpassas efter behov och tidsspann.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig framför allt till personal på ungdomsmottagningar, men är även lämplig för andra vårdinstanser och yrkesgrupper.

Kombinera gärna med

Hbtq-kompetens
Normer och Normkritik
Trans - basutbildning


Vill du veta mer om våra utbildningar?