Utbildningar / Trans grund

Trans - grundutbildning

Innehåll

Cis och trans, binär och ickebinär, könsidentitet och könsuttryck – vad betyder olika begrepp, vilka uttryck är aktuella och vad behöver man egentligen kunna? Det reder vi ut i den här utbildningen.
Vi belyser Transpersoners hälsa och livsvillkor med hjälp av forskning och statistik. Utbildningen ger också några tips på hur man åstadkommer ett gott bemötande för alla, oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck.

Målgrupp

Utbildningen passar grupper som behöver en gemensam kunskapsbas att utgå från i sitt fortsatta arbete.
Du behöver inte förstå för att kunna visa respekt – men du behöver ha kunskapen!

Kombinera gärna med

Trans – basutbildning kan med fördel kombineras med grundläggande utbildning om normer och normkritik och en genomgång av hbtq-begreppen.
Se också fortsättningen Trans - fördjupningsutbildning.


Vill du veta mer om våra utbildningar?