Transformering.se & transmejlen

RFSL Ungdoms arbete med transfrågor

RFSL Ungdom arbetar stödjande, stärkande och förebyggande för unga transpersoners hälsa och rättigheter. Vårt mål är att förbättra hälsan hos unga transpersoner och att gruppen ska känna till sina rättigheter, ha tillgång till god vård och få ett bra bemötande samt få information om sin kropp, ha tillgång till transinkluderande sexualupplysning med fokus på ömsesidighet, njutning och säkrare sex och ha möjligheter till goda nära relationer.

Transformering.se och transmejlen

Centralt i RFSL Ungdoms arbete med transfrågor är sidan Transformering.se och den tillhörande fråge- och stödmejlen trans@rfslungdom.se. Transformering.se utvecklades av RFSL Ungdom 2009 och är en av organisationens löpande verksamheter.

Transformering.se är det vanligt att vara transperson.
Här hittar du mängder av information om att vara trans, till exempel:

• Vad trans är
• Hur en könsutredning går till
• Hur man kan komma till ett könsutredningsteam
• Olika typer av könsbekräftande behandlingar
• Sex och relationer
• Rättigheter i skolan, på jobbet och i vården

Du kan också läsa berättelser som skrivits av personer som är trans på olika sätt.

Våra målgrupper

Sedan 2017 driver RFSL Ungdom och RFSL transformering.se och transmejlen tillsammans. Det innebär att alla, oavsett ålder, kan höra av sig till mejlen med frågor som rör könsidentitet och trans.

Transformering.se och transmejlen riktar sig också till närstående till transpersoner och till professionella som möter transpersoner och deras närstående i sitt arbete eller i sitt ideella engagemang. Närstående kan vara till exempel föräldrar, syskon, partner, vänner och andra som har en nära relation till en eller flera transpersoner. Professionella kan vara verksamma inom exempelvis hälso- och sjukvård, skola, jourverksamhet och fritidsaktiviteter.

Informationsmaterial

Vår broschyr Till dig som är närstående till en ung transperson kan laddas ner eller beställas i RFSL Ungdoms webbshop. Den innehåller grundläggande information samt korta intervjuer med en ung transperson, en närstående och en barnpsykolog.

Om du vill läsa mer om att ha sex som transperson och om hur man kan vara en bra sexpartner till transpersoner kan du beställa eller ladda ner RFSL Ungdoms, RFSL:s och RFSU:s broschyr Sex och trans i webbshoppen.

Utbildningar och samarbeten

Vi utbildar, nätverkar och opinionsbildar också för att stärka unga transpersoners hälsa. Vi samarbetar med en rad verksamheter som organisationer, föreningar, myndigheter och vårdgivare.

Vi har bland annat konsulterats av Socialstyrelsen i arbetet med kunskapsstöden för vård vid könsdysfori, agerat konsulter åt Folkhälsomyndigheten vid utformandet av enkäten till rapporten Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner, utbildat åt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och varit konsulter åt utredningen Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner.

Vi samverkar med bland andra föreningen FPES och förbundet Transammans och har återkommande kontakt med flertalet könsutredningsteam i Sverige.

Kontakt: trans@rfslungdom.se
Sakkunnig transfrågor: Vierge Hård, vierge@rfslungdom.se, 076-162 56 77
Delfinansierad av Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten