Bra bemött?

- Unga hbtq-personers erfarenheter av att besöka ungdomsmottagningen.

Rapporten bygger på 167 unga hbtq-personers upplevelse och erfarenhet av att besöka ungdomsottagningar. Rapporten behandlar synliggörande, kompetens och bemötande vad gäller hbtq-frågor. En särskild del handlar om testning av hiv och andra STI:er samt vaccination av hepatit B.

- Unga hbtq-personers erfarenheter av att besöka ungdomsmottagningen.

"Bra bemött?" är ett led i RFSL Ungdoms arbete för att minska risken för överföring av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner (STI:er) och förbättra den sexuella hälsan hos unga hbtq-personer.Vi ser att tillgänglighet till ungdomsmottagningar och ett bra och kompetent bemötande på ungdomsmottagningarna är viktigt för att uppnå detta.

Denna undersökning har finansierats av det nationella anslaget till arbete mot hiv och andra STI:er. Anslaget administreras av Folkhälsomyndigheten, tidigare Smitt- skyddsinstitutet.
Rapporten är relevant för dig som arbetar på en ungdomsmottagning och där möter ungdomar och unga vuxna. Den handlar om hur besök på ungdomsmottagningar kan upplevas av unga hbtq-personer och kan stötta ungdomsmottagningar i att bli bättre på att möta alla unga, oavsett könsidentitet, könsuttryck och sexualitet. Rapporten kan även fungera vägledande för dig som på andra sätt kommer i kontakt med ungdomar i ditt yrke.

RFSL Ungdom är ungdomsförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. Läs mer om vårt arbete på rfslungdom.se

Materialet går att ladda ner eller att beställa och få hemskickad till dig. Porto tillkommer.

50,00 kr
Anna Due, Mina Gäredal
RFSL Ungdom
2014
Ladda ner (376.71 KB)