Bryt!

Ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet. 3:e upplagan.

Ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet. 3:e upplagan

Bryt! är vårt otroligt populära metodmaterial som hittills spridits i över 25 000 exemplar. Det som skiljer Bryt! från många andra metoder är att man fokuserar på normer istället för de som bryter mot normerna. Frågor om hur makt upprätthålls, vilka privilegier som kommer av att tillhöra normen, och vilka normer som finns inom den egna gruppen är viktiga. Den tredje upplagan av metodmaterialet Bryt! är omarbetad för att inkludera mer om normer kring religiositet, etnicitet och funktionalitet.

Materialet går att ladda ner eller att beställa och få hemskickad till dig. Porto tillkommer.

50,00 kr
RFSL Ungdom, Forum för levande historia
2011
Ladda ner (1.74 MB)