Fickhandbok för en #tryggskola

Är du frustrerad över att personalen på din skola inte har koll på hbtq? Eller att undervisningen har underliggande rasism? Eller att din lärare inte sätter gränser när elever kränks eller diskrimineras i skolmiljön? Det är skolans personal som har ansvaret att skapa en trygg miljö för eleverna. Men det är inte alltid möjligt eller speciellt kul att förklara problemen för dem. Då kan du ge den här fickhandboken till skolpersonalen. Den är skriven av elever inom NNSG och tar upp de främsta problemen som diskuterats i nätverket. Fickhandboken innehåller 11 konkreta tips på hur skolpersonalen kan jobba för att skapa en tryggare skola för alla elever.

För elever och elevföreningar är allt material inom kampanjen #tryggskola gratis, maila nnsg@rfslungdom.se.

För tillfället gäller max 50 Fickhandböcker per beställning. Behöver ni sen fler under terminen går det bra att beställa fler senare.

Porto tillkommer.

5,00 kr
Ladda ner (888.22 KB)