Hbtq och idrott

RFSL Ungdom och RFSL har gjort en undersökning för Riksidrottsförbundet om idrottande hbtq-personers erfarenheter och villkor.

Hur svårt är det att vara öppen som hbtq-person inom idrotten? Vilka hinder möter unga idrottsutövande hbtq-personer i sitt idrottande? Rapporten Hbtq och idrott – Ungdomars erfarenheter och villkor inom svensk idrott, framtagen av RFSL och RFSL Ungdom på uppdrag av Riksidrottsförbundet, speglar dessa och andra frågor kring hbtq-personer och idrottsutövande. 25 idrottande hbtq-ungdomar har intervjuats om sitt idrottande i rapporten och ytterligare 15 har själva skrivit om sina erfarenheter av idrottande.

Materialet går endast att ladda ner som pdf.

Frida Darj, Mathilda Piehl, Fia Hjelte
Riksidrotts Förbundet
2013
Ladda ner (1.57 MB)