Informationsblad RFSL Ungdom

Vad betyder egentligen hbtq? Vad gör RFSL Ungdom och varför ska jag bli medlem? Allt detta svarar den nya broschyren "Kort om RFSL Ungdom" på.

"Kort om RFSL Ungdom" är organisationens nya broschyr som beskriver vad hbtq är och vad organisationen gör. Broschyren användas i väntrum, på fritidsgården eller på ungdomsmottagningen för att ge information om vad hbtq betyder och ge förebilder i form av intervjuer med två hbtq-ungdomar.

0,00 kr
RFSL Ungdom
2015
Ladda ner (242.4 KB)