Normkritisk pedagogik

Makt, lärande och strategier för förändring

Vad innebär normkritiska perspektiv på makt, lärande och strategier för förändring? Normkritisk pedagogik är ett begrepp som har etablerats i Sverige under de senaste åren. Med hjälp av feministiska, queerteoretiska och intersektionella angreppssätt undersöker boken normkritisk pedagogik.

Makt, lärande och strategier för förändring Vad innebär normkritiska perspektiv på makt, lärande och strategier för förändring?

Normkritisk pedagogik är ett begrepp som har etablerats i Sverige under de senaste åren. Med hjälp av feministiska, queerteoretiska och intersektionella angreppssätt undersöker bokens tio kapitel vad normkritiska perspektiv kan innebära och hur de kan användas i olika verksamheter. Bokens författare är forskare och praktiker verksamma inom högre utbildning, skolan, museivärlden, ideella organisationer och statliga myndigheter. Genom ett gemensamt nätverk och enskilda projekt har de alla bidragit till att driva utvecklingen på området framåt.

Materialet går att beställa och få hemskickad till dig. Porto tillkommer.

Omslag till boken Normkritisk pedagogik
190,00 kr
Janne Bromseth, Frida Darj
RFSL Ungdom, Centrum för genusvetenskap
2010