Sex mot ersättning - Pegasus (broschyr)

”Det är svårt att prata om något som någon aldrig tar upp” - Sex mot ersättning bland unga hbtq-personer.

Den här broschyren riktar sig till dig som möter personer i åldern 15-25 år i ditt arbete. Du arbetar exempelvis inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården, skolan, polisen, i en ideell organisation eller med någon form av stödjande arbete.

Flera studier slår fast att en anmärkningsvärt stor andel av unga hbtq-personer har erfaren- het av att ha sex mot ersättning. Tyvärr saknar många av dessa unga tillgång till stöd och information. Med den här broschyren vill vi synliggöra denna mångfacetterade grupp och starta diskussioner på arbetsplatser runt om i landet om hur just ni ska arbeta med dessa frågor. Vi vill också ge dig som yrkesverksam kunskaper och verktyg för att fånga upp och bemöta unga hbtq-personer som har erfarenhet av sex mot ersättning och som är i behov av stöd, samtal eller rådgivning. Du som redanhar de kunskaper du behöver kan använda broschyren för att sprida information till andra.

Denna broschyr är framtagen inom ramen för RFSL Ungdoms projekt Pegasus - sex mot ersättning bland unga hbtq-personer. Projektet finansieras av Arvsfonden.

Broschyren går att ladda ner eller att beställa och få hemskickad till dig. Porto tillkommer.

5,00 kr
RFSL Ungdom
2015
Ladda ner (604.78 KB)