Sex mot ersättning - Pegasus (folder) - rumänska

Folder som riktar sig till hbtq-personer 15-25 år med erfarenhet av sex mot ersättning. Språk: rumänska

Denna folder riktar sig till hbtq-personer i åldern 15-25 år med erfarenhet av sex mot ersättning.
Foldern innehåller information om sex mot ersättning samt om RFSL Ungdoms hemsida www.pegasus.se - stöd och chatt. Den kan beställas av dig som är 15-25 år eller dig som vill sprida informationen på ungdomsmottagning, skola, fritidsgård, HVB-boende eller liknande.

Denna broschyr är framtagen inom ramen för RFSL Ungdoms projekt Pegasus - sex mot ersättning bland unga hbtq-personer.
Projektet finansieras av Arvsfonden. Läs mer om projektet på www.pegasus.se

Foldern går att beställa och få hemskickad till dig.

0,00 kr
RFSL Ungdom
2016