Zdravo!

Švedski omladinski savez za zaštitu prava homoseksualnih, biseksualnih i transseksualnih osoba

 

Omladinski nacionalni savez za seksualnu jednakost je švedski omladinski savez za zaštitu prava homoseksualnih, biseksualnih i transseksualnih osoba. Naša djelatnost je usmjerena protiv heteroseksualne norme te radimo na otvaranju takvih punktova okupljanja gdje se možete sretati sa drugima i biti ono što jeste. Naša ciljna grupa su mlade homoseksualne, biseksualne i transseksualne osobe, queers i interseksualne osobe mlađe od 30 godina.

Osnovani smo 1999. godine kao ogranak Nacionalnog saveza za zaštitu prava homoseksualnih, biseksualnih i transseksualnih osoba s namjerom da uključimo mlade osobe u borbi za njihova prava. Ostvaren je brz napredak pa je tako Omladinska sekcija Nacionalnog saveza za seksualnu jednakost prerasla u zaseban savez, kao dio nastojanja da se čuje glas i poveća uticaj mladih homoseksualnih, biseksualnih, transeksualnih i queer osoba Švedske. Od tada radimo intenzivno na tome da se društvo promijeni nabolje.

Mi djelujemo na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom planu

Mi imamo lokalne okruge u cijeloj zemlji, u kojima mladi sami organiziraju društvene aktivnosti: od lokalnih Pride festivala pa do filmskih večeri i izložbi. Ove lokalne manifestacije Omladinskog nacionalnog saveza za seksualnu jednakost predstavljaju u mnogim mjestima jedine organizirane prigode, gdje ste u mogućnosti sresti druge homoseksualne, biseksualne, transeksualne i queer osobe. Ukoliko se i vi želite angažirati, rado nam se obratite kako biste saznali koji je vama najbliži okrug.

Omladinski nacionalni savez za seksualnu jednakost organizira na nacionalnom nivou logore, druge društvene punktove okupljanja, manifestacije i seminare. Nudimo također obrazovanja sa raznim ciljnim grupama, kao što su: nastavnici, zdravstveno osoblje, političari i omladina. Značajna pitanja na nacionalnom nivou su borba za bezbjedne punktove okupljanja mladih homoseksualnih, biseksualnih, transseksualnih i queer osoba, bolje seksualno obrazovanje u školama te efikasnija zdravstvena zaštita i odnos prema mladim homoseksualnim, biseksualnim, transseksualnim i queer osobama, a naročito transseksualnim osobama.

Na međunarodnom planu aktivni smo kako na IGLYO tako i na ILGA. Imamo suradnju sa sličnim organizacijama u više zemalja, kako nordijskih i baltičkih tako i zemalja Afrike, kao što su Uganda i Namibija.