fbpx
Arbetsgrupper

Varje år skapar förbundsstyrelsen arbetsgrupper som är ansvariga för att arbeta med och uppfylla målen som bestämts på kongressen. Vissa arbetsgrupper är samma år efter år och andra förändras. Arbetsgrupperna består av medlemmar från förbundsstyrelsen, sakkunnig personal och engagerade medlemmar som dig!


Våra arbetsgrupper


Asexualitet & Aromantik
Arbetsgruppen arbetar för att utreda asexuella och aromantiska ungdomars situation i Sverige. Sprida information om asexualitet och aromantik inom och utom förbundet. Att utreda hur ungdomar på det asexuella- och aromantiska spektrumen kan inkluderas i förbundets mötesplatser och arbete. Samt att ta fram material och handlingsplaner.

Asyl och migration
Denna arbetsgrupp arbetar för asylsökandes rättigheter.

International Activism
Denna arbetsgrupp arbetar för mer internationellt samarbete mellan hbqti-ungdomsorganisationer, främst mellan de nordiska länderna.

Operation Aktivism!
Operation aktivism! arbetar för att skapa engagemang och stötta aktivister som är engagerade lokalt. Vi kommer besluta om hur organisationen ska stötta våra olika grupper i hela landet, och arbeta tillsammans med att göra besluten verkliga. Vårt mål är att göra det lättare för medlemmar och grupper i organisationen att engagera sig, påverka och växa i organisationen. Utöver det här kommer vi att jobba med hållbar aktivism och göra organisationen mer tillgänglig för alla våra medlemmar, oavsett ålder.

Struktur
Denna arbetsgrupp utvärderar och reviderar många av RFSL Ungdoms styrdokument, policys och praxis.

Trans & intersex
Denna arbetsgrupp arbetar politiskt för transpersoners och intersexpersoners rättigheter.

Värdegrund & trygghet
Vill du jobba praktiskt med feminism, antirasism, intersektionalitet, inkludering och trygghet? Är det din dröm att riva ned skadliga maktstrukturer både i samhället och i inom hbtqi-rörelsen? Gå med i RFSL Ungdoms arbetsgrupp för Värdegrund och Trygghet.

Arbetsgruppen fokuserar på RFSL Ungdom som organisation, och synar vilka normer och maktstrukturer som styr internt i organisationen. Vi gör det genom att ta fram metoder och handlingsplaner, stötta verksamhet och förändra interna normer för att praktiskt vara en organisation som är intersektionell, antirasistisk, queerfeministisk, tillgänglig och trygg.

RFSL Ungdoms vision är en värld fylld av kärlek och respekt där alla hbtqi- ungdomar är, lever och uttrycker sig som de själva vill. Detta ska såklart vara fallet både i samhället i stort och i RFSL Ungdom som organisation, även om vi inte är där än. Den här arbetsgruppen finns till för att vi ska ta oss dit!

Textstorlek