Asylprocessen | RFSL Ungdom
Asylprocessen
Här kan du läsa om registrering, Dublinprocessen, utredning, bevisbörda och beslut.

Registrering

På Migrationsverket registreras din asylansökan. Under registreringen hålls ett kort samtal med dig då du också får lämna fingeravtryck (om du är över 14 år) och fotograferas.

Dublinprocessen

När din asylansökan har registrerats så kollar Migrationsverket om ett annat land än Sverige är ansvarig att behandla din asylansökan. Det kan till exempel vara om du redan har uppehållstillstånd eller sökt asyl i ett annat EU-land eller om du är ensamkommande och har familjemedlemmar i ett annat EU-land. Detta bestäms genom Dublinförordningen. Du kan läsa mer om den här.

Utredning

Om Sverige är ansvarig för din asylansökan så hålls så småningom en muntlig utredning. Denna är längre än samtalet vid registreringen och du är där tillsammans med en handläggare från Migrationsverket, ditt offentliga biträde och en tolk. Det är på detta möte som du får berätta om ditt fall och lämna bevis för det. Ibland så kan du kallas till ett kompletterande utredningsmöte.

Bevisbördan

I Sverige är det den asylsökande som har bevisbördan. Den betyder att det är du som måste bevisa för Migrationsverket att du har asylskäl och att du är den du säger att du är. Om du till exempel inte har ID-handlingar som kan visa detta så kan Migrationsverket informera dig om att du har rätt att genomgå en medicinsk åldersbedömning.

Beslut

Om Migrationsverket beslutar att du får uppehållstillstånd så får du bosätta dig i Sverige. Får du istället avslag på din asylansökan så har du rätt att överklaga till en migrationsdomstol. Får du avslag även där så finns möjlighet att överklaga till Migrationsöverdomstolen, men där prövar de inte alla fall. Prata med ditt offentliga biträde om du har fått avslag och vill överklaga.

Sverige är bunden till Barnkonventionen. För personer under 18 år innebär det här bland annat att hänsyn ska tas till ditt bästa, hälsa och utveckling.


Källa: LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer, Handledning för er som vill starta verksamhet med unga nyanlända och asylsökande

Newcomers Youth har ett juridiskt nätverk av advokater och jurister spridda över landet.

Är du medlem i Newcomers Youth och i behov av en advokat/jurist för ditt asylärende? Kontakta vår asyljurist för hjälp med detta.

Alexandra Politidis Palm, Asyljurist
[email protected]
076-345 02 81