Bra bemött? | RFSL Ungdom
Bra bemött?

Bra bemött – rapport om bemötande

“Bra bemött?” är en rapport om unga hbtq-personers erfarenheter av att besöka ungdomsmottagningen. Denna undersökning har finansierats av det nationella anslaget till arbete mot hiv och andra STI:er. Anslaget administrerades av Folkhälsomyndigheten.

Rapporten är relevant för dig som arbetar på en ungdomsmottagning och där möter ungdomar och unga vuxna. Den handlar om hur besök på ungdomsmottagningar kan upplevas av unga hbtq-personer och kan stötta ungdomsmottagningar i att bli bättre på att möta alla unga, oavsett könsidentitet, könsuttryck och sexualitet. Rapporten kan även fungera vägledande för dig som på andra sätt kommer i kontakt med ungdomar i ditt yrke.