Bryt! | RFSL Ungdom
Bryt!

Bryt!

Bryt! är ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet. Materialet fokuserar på normer istället för de som bryter mot normerna. Övningarna tar upp frågor om hur makt upprätthålls, vilka privilegier som kommer av att tillhöra normen, och vilka normer som finns inom den egna gruppen.

Bryt! är vårt mest populära metodmaterial och har hittills spridits i över 25 000 exemplar. Den tredje upplagan är omarbetad för att inkludera mer om normer kring religiositet, etnicitet och funktionalitet.