Engagera dig Archives | RFSL Ungdom

Kallelse till kongress 2023

Härmed kallas alla medlemmar till RFSL Ungdoms kongress 5-7 maj 2023. Kongressen bestämmer vad RFSL Ungdom ska göra kommande år och vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen. Under kongressen kommer vi behandla verksamhetsåret 2022, gemensamt diskutera och besluta om förslag som skickats in samt välja personer till förbundsstyrelsen, revisorer och valberedning. Kongressen består av förbundsstyrelsen […]

Läs mer