Engagera dig Archives | Sida 2 av 3 | RFSL Ungdom

Glossary | Organizations

What does plenary meeting mean? What differs acclimation from voting? Non-profit associations such as RFSL Ungdom have developed many rules and techniques to make annual meetings and congresses as democratic as possible. Here are some keywords that are good to know! Each word has a short definition and the Swedish term. A Abstain to vote […]

Läs mer

Ordlista | Föreningar

Vad innebär egentligen plenum? Hur skiljer sig acklamation från votering? Ideella föreningar som RFSL Ungdom har utvecklat massa regler och tekniker för att årsmöten och kongresser ska vara så demokratiska som möjligt. Här är några av de viktigaste orden som du behöver ha koll på! Varje ord har en kort förklaring och den engelska termen. […]

Läs mer

Lokalföreningar

Här hittar du kontaktuppgifter till alla lokalföreningar som finns i RFSL Ungdom. Tryck på namnet för att ta se lokalföreningens e-post och sociala medier. Finns inte RFSL Ungdom där du bor? Då kan du och några kompisar starta en ny lokalförening eller aktivistgrupp. Kontakta [email protected] så hjälper vi er att komma igång! Lokalföreningar […]

Läs mer

Organisation

RFSL Ungdom är en demokratisk medlemsrörelse: utan medlemmarnas engagemang finns vi inte! Medlemmarna är i sin tur anslutna i lokalföreningar som ansvarar för förbundets lokala verksamhet. Varje oktober samlas lokalföreningarna på vår årliga förbundsstämma. På förbundsstämman granskar lokalföreningarna avgående förbundsstyrelses arbete, fattar beslut och väljer personer till förtroendeuppdrag. Förbundsstyrelsen ansvarar för att förvalta förbundets verksamhet […]

Läs mer