Projekt & verksamheter Archives | RFSL Ungdom

Om våra transkollon

RFSL Ungdom är en demokratisk medlemsrörelse. Det betyder att våra medlemmar utgör RFSL Ungdom och att de enligt god föreningssed bestämmer i organisationen. Vår verksamhet utförs av vårt kansli, som leds av vår kanslichef. Våra cirka 2700 medlemmar organiseras i distrikt runt om i landet, från Kiruna i norr till Malmö i syd. Varje år […]

Läs mer

Vår verksamhet

Visste du att RFSL Ungdom har ett kansli med anställd personal? Vårt kansli, som leds av kanslichefen, står under förbundsstyrelsen och arbetar med förbundets nationella och internationella verksamhet. Mycket av arbetet sker genom projekt som finansieras av myndigheter, stiftelser och andra bidragsgivare. Personalen är uppdelad i tre verksamhetsområden: Lokalt engagemang & demokrati, Asyl & migration […]

Läs mer

Lokalföreningar

Här hittar du kontaktuppgifter till alla lokalföreningar som finns i RFSL Ungdom. Tryck på namnet för att ta se lokalföreningens e-post och sociala medier. Finns inte RFSL Ungdom där du bor? Då kan du och några kompisar starta en ny lokalförening eller aktivistgrupp. Kontakta [email protected] så hjälper vi er att komma igång! Lokalföreningar […]

Läs mer