Material Archives | RFSL Ungdom

Break the norm!

This method material takes a critical approach to norms in general and heteronormativity in particular. The exercises discuss questions regarding how power is maintained, which privileges comes by following the norm, and which norms exists within the group. Break the norm! is our most beloved method material and over 25 000 copies have been published. […]

Läs mer

Man föds inte till homofob, man blir det

Ett studiematerial som tar upp frågor om heteronormen, homofobi, demokrati och hatbrott. Materialet är upplagd som en antologi där varje kapitel erbjuder olika perspektiv på vårt arbete. Alla kapitel följs upp av metoder och reflektionsövningar som användes under projektet Cry No More. Materialet riktar sig till dig som möter ungdomar i ditt arbete. […]

Läs mer

Bra bemött?

“Bra bemött?” är en rapport om unga hbtq-personers erfarenheter av att besöka ungdomsmottagningen. Denna undersökning har finansierats av det nationella anslaget till arbete mot hiv och andra STI:er. Anslaget administrerades av Folkhälsomyndigheten. Rapporten är relevant för dig som arbetar på en ungdomsmottagning och där möter ungdomar och unga vuxna. Den handlar om hur besök på […]

Läs mer

Bryt!

Bryt! är ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet. Materialet fokuserar på normer istället för de som bryter mot normerna. Övningarna tar upp frågor om hur makt upprätthålls, vilka privilegier som kommer av att tillhöra normen, och vilka normer som finns inom den egna gruppen. Bryt! är vårt mest populära metodmaterial och […]

Läs mer