Gränser | RFSL Ungdom
Gränser
Metodmaterial om gränssättning, säkrare sex, alkohol och droger.

Gränser

Metodmaterial om gränssättning, säkrare sex, alkohol och droger.

Gränser är ett metodmaterial som främst handlar om gränser i relation till säkrare sex, alkohol och droger, men även om gränser gällande ens egen person. RFSL Ungdom tycker att det är viktigt att det känns bra före, under och efter sex. För en sådan bra-känsla kan man behöva reflektera över var ens egna gränser går och träna på att dra dem. Men det handlar också om att reflektera över och respektera andra människors gränser! Sex där det finns samtycke och bra-känsla hos alla inblandade före, under tiden och efter sex är det som RFSL Ungdom brukar kalla »bra sex«.

Textstorlek