fbpx
Så gör du: Skriva motioner

En motion ska innehålla ett tydligt förslag kopplat till en problembild, ett behov eller en vision. Det är viktigt att ge både bakgrund till förslaget och att tydligt visa vad som ska ske. I grund och botten är dock en motion ett förslag som årsmötet ska ta ställning till. En proposition är samma sak, fast förslaget kommer från styrelsen.

Kom ihåg: När medlemmar skriver motioner behandlas de av styrelsen. Det betyder att styrelsen föreslår om de ska bifallas (ja) eller avslås (nej). Både motionens förslag och styrelsens svar tas upp på årsmötet.

Motionens delar

En motion består av fem delar: rubrik, ingress, beskrivning, yrkande samt uppgifter om avsändaren. Rubriken bör vara kort och tydlig så att det framgår vad motionen handlar om.

Ingressen är en sammanfattning av beskrivningen som gör det snabbt och enkelt att få en överblick på motionen. Ingressen ska vara kort och översiktlig, så skriv inte längre än två meningar. Oftast är det lättast att skriva ingressen allra sist.

I beskrivningen får du chansen att detaljerat skriva om ett problem som finns och hur det påverkar föreningen. Du kan också välja att skriva om ett behov istället, ifall du tycker det finns någon fråga som föreningen borde lyfta. I ett separat stycke presenter du ditt förslag och förklarar varför det löser problemet eller uppfyller behovet som finns.

I ditt yrkande beskriver du vad du vill att styrelsen ska göra under verksamhetsåret. Yrkandet ska skrivas i att-satser, vilket innebär att varje mening inleds med ordet att. Skriv realistiska mål som är tydligt definierade och som en styrelse kan uppfylla under verksamhetsåret. Längst ner skriver du ort, datum och ditt namn, vilket ej behöver vara ditt juridiska. Det kan vara flera som står bakom en motion.

Kom ihåg: Ta gärna tid att kritiskt fundera på din motion medan du skriver beskrivningen. Finns det flera saker som orsakar problemet som du missat? Finns det flera sätt att uppfylla behovet, och är någon av dem bättre att genomföra? Om du tänker kritiskt blir det lättare att hitta brister i resonemanget och vässa dina argument.

Textstorlek