Hiv (humant immunbristvirus)

Hiv är ett virus som bryter ner kroppens immunförsvar och upptäcktes i början av 1980-talet. Hiv är en systemisk infektion, vilket betyder att viruset finns i hela kroppen. Viruset bryter ned (har sönder) kroppens immunförsvar, som är det som skyddar oss mot sjukdomar. Det innebär att hiv-viruset gör så att kroppen inte längre kan försvara sig mot sjukdomar. Det är alltså inte hiv-viruset som ger en sjukdomar utan kroppen blir sjuk av andra vanliga sjukdomar som den annars skulle kunna försvara sig mot.

Att bota hiv går än så länge inte, men de flesta som lever med hiv i Sverige idag har en bra och effektiv behandling som håller virusnivåerna låga. Med en bra medicinering kan en leva ett långt och friskt liv med hiv.

Hur märker jag om jag har hiv eller symptom?

De flesta märker ingenting alls i början, och en kan leva länge med hiv utan att veta om det. En del får en primärinfektion (vilket är en första infektion ganska snart efter att hiv-viruset har överförts) ungefär en månad efter överföringstillfället. Det är som en kraftig förkylning eller influensa.

Vanliga kännetecken är:
• Feber
• Huvudvärk
• Ont i kroppen
• Svullna lymfkörtlar

Om en går länge utan att få behandling för hiv kommer ens immunförsvar börja brytas ned och det kan märkas genom till exempel svettningar, utslag på kroppen eller svamp i munnen.

^

Hur överförs hiv?

Hiv överförs oftast via omslutande sex utan kondom eller inidom med medfödd kuk i fitta eller i anal. Även oralsex med medfödd kuk kan överföra viruset. Viruset kan också överföras via blod, till exempel genom att flera personer delar spruta.

 Hivviruset kan också överföras via kroppsvätskorna försats, sperma, lubrikation, bröstmjölk samt blod. Tårar eller saliv kan inte överföra hivvirus.

Hivviruset dör snabbt utanför kroppen. Det kan inte överföras via kyssar, att använda samma bestick eller dricka ur samma glas, via toaletter, om en använder samma dusch eller liknande. Det är väldigt ovanligt att hiv överförs till barn vid förlossningar i Sverige, och blodtransfusioner i Sverige är mycket säkra. Risken för att hiv överförs är störst precis i början när någon fått hiv, om en person inte känner till att hen har hiv, om en inte har behandling eller om en inte tar sina mediciner.

Andra sexuellt överförbara infektioner gör att hiv lättare kan överföras eftersom immunförsvaret blir sämre när en redan har en infektion i kroppen. Om en har klamydia är en till exempel mer mottaglig för att få andra sexuellt överförbara infektioner och även för hivvirus.

^

Hivtestning

Det enda sättet att känna till sin hiv-status (om en har hiv-viruset eller inte) är att testa sig. Det är bra att göra det regelbundet, dels för att kunna få behandling om en behöver det och dels för att inte överföra viruset till någon annan. Det går inte att se på en person om den lever med hiv, så enda sättet att veta är att testa sig.

Konventionell provtagning

Det finns många ställen där en kan göra ett hivtest, till exempel på ungdomsmottagningar, vårdcentralen, testningsmottagningar och organisationen Noaks Ark. Provet tas med ett stick i armvecket och blodprovet analyseras sedan på ett labb. Det tar ungefär en vecka att få sitt svar. Vårdpersonalen kommer berätta om de använder sig av återbesök eller uppringning för att berätta provsvaret. Ett konventionellt stick i armen-test visar ett korrekt provresultat sex veckor efter det eventuella överföringstillfället.

Snabbtest

Vid ett snabbtest tas provet med ett litet stick i fingret och några droppar blod sugs upp i ett rör och droppas sedan på en teststicka. 15 minuter senare går testsvaret att läsa av från teststickan. Ett snabbtest ger ett säkert resultat åtta veckor efter det eventuella överföringstillfället.

Testpoint/Checkpoint - hivtestning utanför vården

På en del ställen i Sverige går det att testa sig utanför vården. Provet är ett snabbtest som visar provresultatet inom 15-20 minuter. Snabbtest mäter om det finns antikroppar mot hiv i blodet. Under tiden en väntar på sitt provresultat erbjuds en ett samtal om en vill. På Checkpoint och Testpoint som båda drivs av RFSL kan du som är man som har sex med män, transperson, nyanländ hbtq-person samt hbtq-person som har eller har haft sex mot ersättning testa dig gratis. Provtagningen görs anonymt om du vill.

Här hittar du aktuella tider för testning och mer information om Testpoint och Checkpoint:

Testpoint Stockholm och Örebro
Checkpoint Skåne
Checkpoint Göteborg

På sidan Aidsmap kan du hitta hivtestningsställen nära dig, både inom och utanför vården!

^

Behandling

Om du har testat dig för hiv och testet visar att du har hiv-viruset får du träffa en läkare som ger dig mediciner och kollar av vilken sorts medicin som är rätt för dig. Hiv-viruset kan en inte ta bort, men medicinen gör att viruset inte ökar och att du lever ett bra liv med hjälp av rätt medicinering. Eftersom hiv inte går att bota innebär det att en behöver en livslång behandling.

 

PEP

PEP (Post Exposure Prophylaxis) är en medicin en kan få om en tror att det kan ha överförts hiv-virus till en, till exempel om kondomen gått sönder. Det går att ta PEP upp till 72 timmar efter tillfället när hiv kan ha överförts, ju kortare tid efteråt desto bättre. Den är inte 100 procent säker men ett effektivt alternativ om det skulle behövas.

PrEP

PrEP (Pre-expositionsprofylax) är en medicin som en person som inte har hiv kan ta för att förebygga att få hiv till exempel via sex. Innan en börjar ta PrEP är det väldigt viktigt att en vet sin hiv-status och hur ens lever och njurar mår. Idag är medicinen godkänt i Sverige men inte tillgänglig då det inte är bestämt vem som ska betala för medicin och provtagningar i samband med medicineringen. Folkhälsomyndigheten säger att PrEP är bra om den som får det också får rådgivning om säkrare sex, testar sig regelbundet för hiv och andra STI (sexuellt överförbara infektioner), samt erbjuds vaccination av hepatit A och B. Om en till exempel fått PrEP utskrivet utomlands är det viktigt att komma ihåg att hivtesta sig regelbundet, samt att kontrollera lever och njurar då och då.

 

^

Smittfri hiv

De mediciner som en idag får mot hiv är så bra att de kan göra att mängden hiv-virus i blodet är så liten att den inte går att mäta. Det innebär att det inte finns någon risk att överföra hiv-viruset till andra personer.

De mediciner som en behandlar hiv med idag är så bra att de kan göra att mängden hivvirus i blodet är så liten att den inte går att mäta. Det innebär att det inte finns någon risk att hivviruset överförs till andra personer. Det är olika för olika personer hur lång tid det tar från att en börjar behandlingen tills en har smittfri hiv.

Det är ens läkare som avgör när ens hivinfektion är smittfri. För att hiv ska räknas som smittfri krävs att en har omätbar virusmängd vid två olika tillfällen under sex månader. Om en lever med smittfri hiv en måste fortfarande tänka på ha säkrare sex och använda kondom. Fö en kan fortfarande få andra STI:er.

Om ens hivinfektion bedöms som smittfri och en följer de förhållningsregler som en fått av sin läkare, har en rätt att omförhandla sin informationsplikt. Det innebär att en slipper berätta för sina sexpartners att en lever med hiv. Däremot gäller fortfarande informationsplikten om en ska ta blodprov eller gå till tandläkaren.

Aids

Om en inte behandlar och ger medicin mot hiv så utvecklas infektionen efter en tid till aids. Aids är en förkortning av ”acquired immunodeficiency syndrome”, på svenska betyder det ungefär ”förvärvat immunbristsyndrom”. Aids betyder att ens immunförsvar är så förstört av hiv-viruset att en får en massa andra olika sjukdomar. De brukar kallas aidsrelaterade sjukdomar. Det innebär att sjukdomar som normalt sett går att bota blir farliga eftersom att kroppen inte längre har något försvar mot dem. Men det är väldigt ovanligt att få aids i Sverige då det går att få en så bra behandling att aids inte utvecklas.

90/90/90-målet – vad är det?

UNAIDS, som är det program inom FN som arbetar med hiv och aids, har satt upp målet 90/90/90. Det innebär att minst 90 procent av alla som bor i ett land ska känna till sin hiv-status, att 90 procent av dem ska ha fått en bra behandling, och att 90 procent av de som får behandlingen ska ha kraftigt minskade hiv-nivåer. 2016 var Sverige det första landet i världen som uppnådde det här målet. Målet är dessutom mer än väl nått, då 95 procent av alla som lever med hiv i Sverige idag lever med smittfri hiv.

^

Stigma

Idag går det att leva ett bra och långt liv med hiv i Sverige. Det beror på att det finns bra mediciner och att de inte kostar något för den som behöver dem. Dessa mediciner gör också att hiv oftast blir smittfri, alltså att viruset inte kan överföras från personen som har det till andra personer. Trots det finns det mycket fördomar och stigma (att räknas som sämre, baserat på fördomar) om hiv, hur det överförs och vem som har det. Hivstimga kan också innebära att personer runt en bara ser en som sin hivstatus, vilket i sin tur också leder till fördomar kring den personen. Personer som lever med hiv och har en bra behandling mår oftast bra, men stigmat ökar risken för psykisk ohälsa.

Personer med olika identiteter, sexualiteter och erfarenheter lever med hiv. Det går inte att se på en person om hen lever med hiv. För att personer som lever med hiv inte ska bli sämre behandlade än personer som inte gör det är det viktigt att lära sig mer om hiv, och att tillsammans hjälpas åt att krossa de fördomar som finns. Om alla får bra kunskap om hiv innebär det också att många kan ta informerade beslut (beslut som baseras på fakta) som rör deras egen sexuella hälsa, oavsett om de har hiv eller inte. Kunskap om hiv innebär nämligen också kunskap om säkrare sex.

Prata med någon?

Vill du veta var du kan vända dig om du behöver stöd eller har funderingar som du vill prata med någon om?
Gåt till "Stöd och tips" och läs mer!