Hälsa / Suicid

Suicid: att tänka på eller försöka att ta sitt liv

Våga prata om självmordstankar

Många unga hbtq-personer har egna erfarenheter av självmordstankar eller har gjort självmordsförsök eller är närstående till någon som har det. Att tänka att man inte vill leva, eller på att ta sitt liv, är i sig inte farligt. Sådana tankar är vanliga och kan kännas som en tröst om livet är svårt. Ofta känns det lättare om man kan dela sina tankar med någon. Om något känns som en stor hemlighet, som det inte går att prata om eller som det är farligt att prata om, är det ofta ett tecken på att man behöver göra just det – prata med någon. En del vill prata med någon de känner och har förtroende för. För en del känns det lättare att prata med någon man inte känner, till exempel med en kurator på en ungdomsmottagning eller med en stödchatt. I vår lista med stödverksamheter finns flera tips på vart man kan vända sig.

Om man däremot börjar planera hur eller när man kan ta sitt liv är det mer allvarligt. Då behöver man få hjälp, snabbt och gärna av någon professionell. I listan över stödverksamheter hittar du organisationer som Mind som är vana vid att ge stöd och som man kan prata med anonymt. Du kan också prata med någon på till exempel en ungdomsmottagning eller en vårdcentral. Om det är akut kan det bästa vara att åka till en psykiatrisk akutmottagning.

Att prata om självmord med en ung hbtq-person

Du som arbetar med unga hbtq-personer behöver kunna prata om självmordstankar och självmordsförsök på ett professionellt sätt som gör att man som ung kan känna förtroende för dig. I och med att självmordstankar är så vanliga behöver det inte vara en så stor grej för dig att ta upp: ”Många unga hbtq-personer har någon gång känt att de inte vill leva, hur ser det ut för dig?”.

Om någon anförtror sig åt dig om sina självmordstankar, -planer eller -försök behöver du veta var det finns mer hjälp att få om du inte kan ge tillräckligt stöd själv. Om du arbetar i skolan kanske det till exempel är möjligt att ha ett samarbete med en lokal ungdomsmottagning eller BUP-mottagning. Tänk också på att många unga inte vill göra vuxna oroliga eller ledsna och kan vara rädda för att få dåligt bemötande. Du behöver då kunna hänvisa till andra resurser utan att den unga personen känner att du inte vill ha med den eller dens tankar att göra.

Om en ung person berättat för dig att den mår dåligt har du fått ett förtroende som är viktigt att förvalta väl. Ibland är det bästa sättet att förvalta förtroendet att säga: ”Jag finns här om du vill prata, men det är också viktigt att du får så bra hjälp som möjligt och jag vet var det finns personer som kan mer än jag om det.”

 

Prata med någon?

Vill du veta var du kan vända dig om du behöver stöd eller har funderingar som du vill prata med någon om?
Gå till "Hitta stöd" och läs mer!